20 ton drewna

wpis w: Wydarzenia | 0

“Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki.” (II List do Koryntian 9:6-9)

W miesiącu grudniu 2021r. zakupiliśmy dwukrotnie po 10 ton drewna odpadowego z kopalni PGG Staszic, którym wsparliśmy nie tylko członków Społeczności Fundacji, korzystających z naszego wsparcia w mieszkaniach readaptacyjnych, ale również mieszkańców dzielnicy Cwajka w Chorzowie i ludność Siemianowic Śląskich w pobliżu przygotowywanej przy ul. Sobieskiego 10 Świetlicy – gdzie drewno zostało rozdane w jeden dzień!

Dziękujemy Bogu za tą łaskawość – oby ciepło i światło rozeszło się nie tylko w domach, ale i w sercach tych, którzy zostali nią obdarzeni!