AUSCHWITZ ZIMĄ

wpis w: Wydarzenia | 0

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.” (Psalm 23:4)

W dniu 08.02.2020r. uczestniczyliśmy w kolejnym wyjeździe edukacyjnym do oświęcimskiego obozu Auschwitz Birkenau. Tym razem wybraliśmy na wyjazd miesiące zimowe, aby tym mocniej współodczuwać z tymi, którzy w tamtym miejscu przeżywali tragiczne chwile. Kolejny raz przypominaliśmy sobie rzeczywistość nazistowskich obozów koncentracyjnych, rozmyślając o braku nadziei i wiary w przetrwanie, objawiających się apatią i całkowitym poddaniem doświadczanemu bestialstwu a poczuciem wolności i wolą życia, które pobudzały sterroryzowanych ludzi do gestów wzajemnej życzliwości, ofiarności, prób uwolnienia się i opłacanych śmiercią postaw zachowania osobistej godności. Wraz z naszą przewodniczką opłakiwaliśmy rozdzielanie rodzin, brak wrażliwości dla niewinności dzieci, słabości osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, życie walczące o przetrwanie. Z radością wysłuchaliśmy historii nazistowskiego zbrodniarza, który wyznał, że zrozumiał obrzydliwość swojego postępowania względem innych ludzi podczas wojny dopiero wtedy, kiedy sam będąc więźniem podczas swojego procesu, doświadczał absolutnego szacunku ze strony osób dozorujących go – wyznał to jako swój grzech i prosił Boga o wybaczenie. Oto świadectwo prawdziwości Słowa Bożego: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”! (List Pawła do Rzymian 12:21) Chwała Bogu Jakuba, Abrahama i Izaaka!