BRAMY NIEBA I PŁOMIENIE PIEKŁA

wpis w: Wydarzenia | 0

W dniu 28.10.2018r. uczestniczyliśmy wraz z 11 Podopiecznymi i Wolontariuszami w pokazie przedstawienia „Bramy Nieba i Płomienia Piekła” w Zborze Zielonoświątkowym w Tarnowskich Górach. Osobiście mamy z tym spektaklem kontakt kolejny raz – wiemy, że Bóg chce na różne sposoby pobudzać umysły ludzkie do refleksji, serca ludzkie do przebudzenia, ducha naszego do zwrócenia się ku temu, co prawdziwie życiodajne.

„Bramy Nieba i Płomienie Piekła” to spektakl teatralny, wystawiany na świecie od roku 1979. Powstał w środowisku protestanckim w Kanadzie w dość niezwykłych okolicznościach. Pastor pewnego kościoła poprosił młodzież, by za miesiąc poprowadziła wieczorne nabożeństwo. Ktoś przypomniał sobie o wędrownym kaznodziei – Indianinie, który wiele lat wcześniej podróżował swoim wozem po miastach i wioskach i głosił kazania. On mówił na jakiś temat, a jego rodzina przedstawiała to za pomocą inscenizacji. Jednym z tematów było właśnie Niebo i Piekło. Pamiętając o tym, ówczesny lider młodzieży, Rudolf Krulik, napisał scenariusz, młodzież zjadła niezliczoną ilość czekolad, by ze srebrnych papierków zrobić folię nieba, i tak wystawiono pierwsze przedstawienie. Rezultat tej inscenizacji przekroczył najśmielsze oczekiwania. Tego wieczoru tak wielu ludzi zadeklarowało chęć modlitwy i zmiany swojego życia, że pojawiły się zaproszenia do okolicznych kościołów.

Kiedy nie było już możliwe, by młodzież tyle podróżowała, Rudolf Krulik z żoną i małżeństwo Grubb, zdecydowali poświęcić się wyłącznie tej sprawie. Zmieniono też formułę spektaklu i zamiast podróżującej grupy aktorów, szkolono grupy ochotników z lokalnych wspólnot. Tak narodziła się misja Reality Outreach Ministries, znana w Polsce jako „Bramy Nieba i Płomienie Piekła”, wystawiająca spektakle na całym świecie – m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Estonii, Litwie, Łotwie, Niemczech, Etiopii, Hondurasie, Indiach, Meksyku, Paragwaju, Polsce, Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Rosji, RPA, Ukrainie, Finlandii. Od czasu pierwszego przedstawienia w roku 1979, spektakl obejrzały już miliony ludzi na całym świecie.

Spektakle „Bramy Nieba i Płomienie Piekła” oraz „Ostatnia Szansa” są wystawiane w Polsce od roku 1991 (ten drugi od roku 2004) i wciąż cieszą się niesłabnącą frekwencją. Misja „Bramy Nieba i Płomienie Piekła” powstała w Polsce w roku 1992 jako filia kanadyjskiej Reality Outreach Ministries. Zajmuje się wystawianiem dwóch przedstawień teatralnych – „Bramy Nieba i Płomienie Piekła” oraz „Ostatnia Szansa”.

Pierwszy spektakl składa się z serii scenek, ukazujących życie ludzi w różnych sytuacjach dnia codziennego. Zobaczymy scenę na imprezie, staruszkę, biznesmenkę w samolocie, gang młodzieżowy, czy pracowników na budowie. Każda ze scenek kończy się nagle, często tragicznie, a ich bohaterowie trafiają „do nieba”, gdzie każdy musi zdać sprawę za swoje życie.

Oba spektakle opowiadają o losach współczesnych ludzi, którzy nie mają czasu na refleksję nad własnym życiem. Goniąc za sukcesem i pieniędzmi, ważne sprawy odkładają na później, a problemy próbują rozwiązać, uciekając się do przemocy, narkotyków czy alkoholu. Do niezwykłego odbioru obu spektakli przyczynia się także piękna dekoracja, gra świateł, specjalne efekty dźwiękowe i multimedialne oraz gra aktorów.

Ze względu na uniwersalny charakter spektakli i ich przesłanie, misja jest zapraszana do różnych kościołów, wspólnot religijnych, czy Ośrodków Kultury, często włączając się w program profilaktyki uzależnień w danym mieście.