REMONTY, remonty, remonty… i mamy DZIECI!

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

“… pozwólcie dzieciom przyjść do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże.” (Ewangelia Marka 10:14) Lato było owocnym czasem zmian – wyremontowaliśmy dwa mieszkania readaptacyjne (wymieniono panele i gumolity, odnowiono tynki, pomalowano ściany), dzięki zaangażowaniu Podopiecznych posunęły … Continued

WĘDRÓWKA

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

“Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż … Continued

Kraina mlekiem płynąca…

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

“Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód…” (II Księga Mojżeszowa 3:8) W dniach 20-24.07.2020r. zaprosiliśmy 2 Podopiecznych na “wakacje” w Istebnej. … Continued

PŁYNĄC KU CISZY…

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

“Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy! A On im rzekł: Czemu … Continued

NOWE MIESZKANIE READAPTACYJNE

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań…” (Ewangelia według Jana 14:1-2) W ubiegłym roku zorganizowaliśmy dla Podopiecznych Fundacji lokal w znacznym oddaleniu od pozostałych – siedziby Fundacji, … Continued

GOSIA głosi Ewangelię HIP-HOPowo

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

„Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: “Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił … Continued

ŁAZIENKA – i nie tylko

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

ŁAZIENKA – i nie tylko „Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni! Nie oddawajcie złem za zło ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.” (1 List Piotra … Continued

ŚWIETLICA

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” (Ewangelia Łukasz 5:16) Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z otwarcia ŚWIETLICY. W połowie października 2019r. w nowo wynajętym lokalu … Continued