Grając i śpiewając – Janina i Mirosław RĘKORAJSCY

wpis w: Wydarzenia | 0

“Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».” (Księga Rodzaju 1:28)

Dnia 30.04.2022r. ponownie odwiedzili nas Janka i Mirek Rękorajscy. Złożyli świadectwo tego, jak Bóg zadziałał w życiu każdego z nich i połączył ich, powołując do współnej służby. Janina jest kobietą wykształconą, pracowała w kuratorium, nadzorując wiele placówek, przeczytała mnóstwo książek, ale nie wierzyła, że Biblia jest najpiękniejszą i najmądrzejszą z ksiąg. Mirek był przestępcą, awanturnikiem, bezdomnym alkoholikiem. Ona przyglądała się swojej wierzącej koleżance i pragnęła szczęścia, jakie widziała w jej życiu, a którego bezskutecznie próbowała dopatrzeć się we własnym, pełnym sukcesów. On spotkał na ulicy wielkiego faceta, który przytuliwszy go, modlił się za niego, oblewając go swoimi łzami. Janina zawstydziła się tego, że wstydziła się Jezusa, Mirek rzucił Bogu wyzwanie: “Jeżeli jesteś, zmień moje życie!” Bóg ich połączył i od 9 lat wspólnie świadczą o Bożej mocy w swoim życiu w zakładach poprawczych, jednostkach penitencjarnych, na ulicy – w każdym miejscu, do którego są zapraszani, aby głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.

Nasza świetlicowa papuga Filip (składająca jajka) w pewnym momencie przyleciała do wolnego miejsca w pierwszym rzędzie widowni i przez długi czas przyglądała się występowi naszych gości. Oni zaś po wykonaniu kilku utworów, wezwali osoby potrzebujące modlitwy – wielu wyszło, były łzy wzruszenia i pragnienie nowego życia.