JANUSZ BIGDA na chwałę Bogu

wpis w: Wydarzenia | 0

“Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną.” (Księga Izajasza 49:15-16)

W dniu 01.04.2023r. gościł u nas Janusz Bigda, zarówno jego pieśni, jak i komentarze do nich są świadectwem jego osobistego doświadczania z Bogiem. Zachęcał nas, abyśmy pamiętali, że Bóg ukochał nas miłością wierną i nikt inny nas tak nie kocha, że Jezus Chrystus jest Królem i Panem, powróci, a wtedy dobrze dla nas, aby zastał nas jako “mądrą pannę” wiernymi i przygotowanymi w tym ostatnim dniu. Zwrócił też uwagę na to, chrześcijanin jest w Bogu radosny, jednak Ewangelia/Dobra Nowina zawiera w sobie smutek, bo oto dla naszego zbawienia musiał umrzeć niewinny człowiek – jest to jednak dobry smutek, ponieważ poprzedza upamiętanie i nawrócenie.

http://januszbigda.kdm.pl/?dyskografia