KILKA SŁÓW WYJAŚNIEŃ…

wpis w: Wydarzenia | 0

“Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 Listo Piotra 3:15).

Ponieważ co jakiś czas zgłaszają się do nas osoby zaniepokojone pewnymi informacjami, pragniemy wyjaśnić kilka pojawiających się jako zarzuty (względem osób pełniących w Fundacji posługę) kwestii. Wszystkiego, o czym będziemy pisać, można się dowiedzieć, czytając “Zasady pobytu w mieszkaniach readaptacyjnych” i śledząc wydarzenia w Fundacji w zakładce “Aktualności”, jednak dla jasności prezentujemy te informacje dodatkowo.

Fundacja nie zatrudnia pracowników, wszystkie osoby posługujące podczas codziennych spotkań osobom, zamieszkującym w mieszkaniach readaptacyjnych, oddają nam swój czas, zaangażowanie i środki nieodpłatnie – z miłości do bliźniego. Zgodnie ze statutem Prezes nie może utrzymywać wynagrodzenia. Prezes i jego żona, poza posługiwaniem w Fundacji, pracują zawodowo, mają więc środki na własne utrzymanie. Wszelkie darowizny Darczyńców oraz środki pochodzące z partycypacji w kosztach od Podopiecznych przeznaczane są na realizację zadań, wynikających ze statutu Fundacji, np. opłaty związane z utrzymaniem, remontem i wyposażeniem mieszkań readaptacyjnych, koszty zakupu leków itp.

Każda osoba, decydująca się korzystać ze wsparcia Fundacji w mieszkaniach readaptacyjnych, zobowiązuje się korzystać z codziennych spotkań Społeczności Fundacji. Podczas spotkania Podopieczni i Goście zachęcani są do czytania Słowa Bożego i otwierania się na Ducha Bożego w celu badania siebie i otaczającej nas rzeczywistości. Niedziela i sobota jest dniem wolnym od spotkania (czasami w soboty organizowane są dodatkowe aktywności – koncert, wycieczka itp., wtedy Podopieczni powinni być obecni), więc każdy ma możliwość realizowania własnych indywidualnych potrzeb religijnych. Fundacja nie podlega żadnemu wyznaniu religijnemu, pomoc otrzymuje każdy, kto zobowiązuje się respektować “Zasady pobytu w mieszkaniach readaptacyjnych”, niezależnie od przynależności religijnej. Jednocześnie osoby te zobowiązują się szanować wyznawane przez nas wartości, a więc proszone są o praktykowanie własnych zwyczajów religijnych poza terenem mieszkania readaptacyjnego i Świetlicy.

Osoby przebywające w mieszkaniach readaptacyjnych zobowiązują się zachowywać z szacunkiem i miłością względem siebie i innych, reagować na niewłaściwe postawy i zachowania (wulgaryzmy, wszelkiego rodzaju przemoc), upominając współmieszkańców oraz zgłaszając je nam. Jeżeli tego nie czynią, winny brać na siebie odpowiedzialność za trwanie takiego stanu rzeczy. Nie jesteśmy miejscem, gdzie ktoś znajduje się z przymusu, w każdej chwili można nas opuścić, jeżeli więc ktoś ma problem, winien dążyć do jego rozwiązania, a jeżeli do tego nie dąży lub rozwiązanie nie podoba mu się, nie jest zobowiązany u nas przebywać.

Nie jesteśmy miejscem, w którym ktokolwiek nad kimkolwiek panuje. Podopieczni decydują się na określoną pomoc, jeżeli jej nie chcą, ponieważ nie ma w ich sercach wdzięczności względem Boga za to, że poprzez współdziałanie tak wielu osób mogą mieć dach nad głową, w co się ubrać, co zjeść i otrzymują również innego rodzaju wsparcie, zamiast narzekać, winny nas opuścić i szukać innych rozwiązań dla siebie.

Osoby decydujące się na wsparcie Fundacji, zobowiązują się wykonywać powierzone im czynności nieodpłatnie (najczęściej remontują mieszkania readaptacyjne). Celem powierzania im różnych zadań jest aktywizacja, w tym zawodowa – działanie na rzecz Społeczności Fundacji, wspólna praca różnego rodzaju pozwala lepiej poznać osobę, sprawdzić jej umiejętności, rozpoznać talenty, aby pomóc w poszukiwaniu pracy lub rozwoju zawodowym, uaktywnić, wzmacniać jej poczucie mocy sprawczej i własnej wartości, aby wspierać jej rozwój osobisty.

Czasami przekazujemy Podopiecznym informacje oraz pośredniczymy w podjęciu odpłatnych prac dorywczych, za co nie pobieramy żadnych opłat, czy też wynagrodzenia. Czasami do Fundacji zgłaszają się osoby, które proszą o wykonanie jakiejś usługi, w związku z którą deklarują przekazanie jakiejś kwoty na rzecz danych Podopiecznych lub Fundacji ogólnie – środki te przekazywane są zgodnie z ich wolą. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Mieszkanie readaptacyjne, którymi dysponuje Fundacja, są wynajmowane (z zasobów Miasta Chorzów lub prywatnie) wyłącznie w celu wspierania Podopiecznych Fundacji, czyli osób bezdomnych lub w trudnej sytuacji życiowej. Nie pobieramy za nie czynszu – Podopieczni zobowiązują się do uiszczania na rzecz Fundacji ustalonej na dany czas kwoty, która stanowi ich partycypację (udział) w kosztach utrzymania tychże mieszkań ogólnie (czasami, w związku z indywidualną sytuacją danego Podopiecznego, kwota ta może być inna od ogólnie ustalonej).

Osoby, do których osoby przebywające w mieszkaniach readaptacyjnych się żalą, proszę o miłość, mądrość i roztropność – prosze zapytać taką osobę, co zrobiła ze swoim problemem lub jak zamierza sobie poradzić z daną sytuacją, wskazać na rady, jakie daje nam Bóg (upomnij brata swego w cztery oczy, potem przy świadkach, a następnie zgłoś osobom władnym decyzyjnie – poza przypadkami spożywania alkoholu, narkotyków i przemocy fizycznej) i zachęcać do poszukiwania prawdy o własnych słabościach i potrzebach, a nie skupianiu się na ocenianiu i osądzaniu innych, ponieważ każda osoba, korzystająca z naszego wsparcia, wiele przeszła i potrzebuje się zmierzyć zarówno ze swoją przeszłością, prawdą o sobie, jak i koniecznością świadomego budowania swojej przyszłości. Osobom natomiast, które zarzucają nam nieuczciwość, prosze poradzić zgłoszenie sprawy do organów ścigania. Kto postępuje praworządnie, nie marnuje czasu na plotkowanie, ale dąży do ustanowienia sprawiedliwości.

Chcielibyśmy uświadomić osobom, które rozpowszechniają przekręcone lub kłamliwe informacje, że poza narażaniem się na zarzut popełnienia przestępstwa zniesławienia, być może zaciągają winę względem życia innych osób, które z powodu ich negatywnych opinii, chociaż potrzebują wsparcia, nie poproszą nas o nie lub słysząc głos Boga, aby wesprzeć biednych poprzez włączenie się w działalność Fundacji, nie pójdą za nim.

Proszę zdawać sobie sprawę, że osoby, które się żalą, najczęściej przedstawiają sytuację jedynie ze swojej perspektywy i pragnąc siebie przedstawić w lepszym świetle, niż było/jest w rzeczywistości – nie przyznają, że rozstali się z Fundacją w związku z użyciem alkoholu, niepowrotem do domu na noc, stosowaniem przemocy względem innych Podopiecznych, że za niektóre prace na rzecz osób prywatnych otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z ustną umową.

Jeżeli coś Państwa zaniepokoi, zachęcamy do kontaktu z nami, chętnie współpracujemy z osobami, które chcą pomagać, zwłaszcza indywidualnie, konkretnym osobom.