KOŚCIÓŁ W GÖRLITZ

wpis w: Świadectwa wiary, Wydarzenia | 0

W dniach 18 – 21 grudnia 2019 r. odwiedziliśmy Kościół w GÖRLITZ. Dwa lata temu gościli nas po królewsku w swoich domach – ludzie, których Duch Święty poruszał na ulicach, zapraszając ich do zmiany swojego życia w tak drastyczny sposób, że rodziny obawiały się o ich poczytalność, których Duch Święty łączył nie poprzez jakieś określone struktury kościelne, ale przez otwartość serca na drugiego człowieka, jego świadectwo, gorliwość w poszukiwaniu prawdy w Słowie Bożym i działanie w jedności ducha. Dzisiaj są już wspólnotą „po przejściach” – pierwsza miłość została skonfrontowana z ludzką naturą i przychodzi znacznie głębsze zrozumienia tego, kim jest chrześcijanin i w jaki sposób naprawdę STAJE SIĘ Kościół Baranka.

 

Pieśń nr 600 ze „Śpiewnika Pielgrzyma”

  1. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy,

Gdzie Chrystus kapłanem jest Sam,

Gdzie radość i pokój prawdziwy

Z miłości udziela Bóg nam?

Ref. O, pójdź do Kościoła żywego,

Podążaj przez wiarę i żyj!

Do Boga z sumienia czystego

W tym Domu modlitwy swe ślij!

  1.  Czy znany ci Kościół prawdziwy,

Co z Ducha i prawdy się stał,

Gdzie każdy się czuje szczęśliwy,

Że Bóg mu zbawienie Swe dał?

  1. Czyś słyszał, że Dom jest duchowny,

Gdzie nie ma wyzysku, ni zła,

Gdzie dary Swe w sposób cudowny

Bóg święty wybranym Swym da?

  1. Czyś słyszał, że Kościół jest żywy,

Że miłość zasadą jest tam,

Gdzie ludzie, to bracia prawdziwi,

A głową i ojcem – Bóg Sam?

Jezus Chrystus powiedział do apostołów, że Królestwo Boże jest już pośród nich – oby każdy z nas dniem i nocą rozważał przykazania Boże, napawał się słowami Chrystusa i naśladował Go w całkowitym poddaniu się Bogu, aby Jego myśli były naszymi i Jego drogi były naszymi, abyśmy to nie już my żyli, ale Chrystus w nas!

Świadectwo Edyty