MIREK I JANINA RĘKORAJSCY

wpis w: Wydarzenia | 0

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”. (Ewangelia według Mateusza 11:28-30)

Dnia 04.12.2021r. ponownie śpiewem i muzyką oddawali w Świetlicy Fundacji chwałę Bogu Mirosław i Janina Rękorajscy.

Życie Mirka zmieniło się w jednej chwili 30 lat temu. Przestępca, awanturnik, imprezujący z Ryśkiem Riedlem, bezdomny alkoholik na ulicy został przytulony przez wielkiego faceta, który gorąco modlił się za niego, oblewając go swoimi łzami. Mirek rzucił Bogu wyzwanie, aby zmienił jego życie, jeżeli istnieje. Ci, którzy z nimi pili, pluli na niego, kiedy leżał bezsilny z powodu upojenia alkoholowego i przeklinali go, dzisiaj oni nie żyją, on zaś głosi Bożą chwałę.

Janina pochodzi z dobrego domu, wykształcona, była osobą publiczną w związku z pracą w kuratorium oświaty, ale przy całej swojej wiedzy i blichtrcie nie wierzyła Biblii i łasce Boga w Jezusie Chrystusie. Kiedy Bóg zwrócił jej serce ku sobie, poznała Mirka – podziwiała jego zapał w dzieleniu się radością należenia do Niego i nie chciała już wstydzić się Go. Została żoną Mirka, ale długo nie umiała dołączyć do jego posługi na rzecz osób bezdomnych w noclegowniach, na ulicach i kryminalistów w jednostkach penitencjarnych. 9 lat temu Bóg jednak otworzył jej serce na to dzieło.

Dzisiaj wspólnie świadczą o Bożej mocy we własnym życiu śpiewem i muzyką, głoszą nadzieję prawdziwego życia w Jezusie Chrystusie każdemu, kto zawoła do Niego szczerze z głębi swojego serca o ratunek.