ODKRYWCY

wpis w: Wydarzenia | 0

Pan Jezus Chrystus mówił o sobie: „Ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie, nigdy już nie zazna pragnienia” (Jn 6:35). W  Fundacji od dwóch lat każdy może przekonać się o prawdziwości tych słów podczas kursu „Ewangelia Jana/Odkryj życie, które nigdy się nie kończy”. Celem uczestników jest odkrywanie w napisanym pod natchnieniem Bożym ewangelicznym przesłaniu Jana życia, które nigdy się nie kończy – w naszym Panu i Mistrzu Jezusie Chrystusie.

Aktualnie seria kursów prowadzona jest w dwóch grupach – dla osób, które ukończyły kurs  „Ewangelia Jana/Odkryj życie, które nigdy się nie kończy” prowadzone są spotkania w ramach kursu „Odkryj Pokój. Odkryj Radość. Odkryj Cel”.

Jesteśmy wdzięczni osobom pracującym w Lidze Biblijnej, które opracowały materiały do tychże kursów. Oba przeznaczone są dla osób, które rozpoczynają osobiste poznawanie Pisma Świętego i naszego Pana oraz dla każdego, kto pragnie uporządkować wiedzę posiadaną ze Bożego Słowa. Pragniemy szczególnie pomóc tym, którzy w otaczającym nas zamęcie chcą się oprzeć na PEWNYM FUNDAMENCIE, jakim jest Jezus Chrystus i rozpocząć proces przemiany, który dzięki Bożej łasce nadaje prawdziwy sens ludzkiemu życiu.