WYJAZD EDUKACYJNY DO OŚWIĘCIMIA

wpis w: Wydarzenia | 0

W dniu 6 października 2018r. wraz z 11 Podopiecznymi i 4 wolontariuszami uczestniczyliśmy w wyjeździe edukacyjnym do Oświęcimia. Był on poprzedzony dwoma spotkaniami z nauczycielem historii Markiem, dla którego ta tragedia ludzkości, jakim było istnienie takiego miejsca, jest wciąż żywa, który od wielu lat osobiście kontaktuje się z osobami, które przeżyły obozy koncentracyjne – pomaga on pamiętać, do czego zdolny jest Człowiek, kiedy utraci swoją godność Dziecka Bożego, a jednocześnie uświadomić sobie, że ten sam Człowiek, kiedy zechce, nawet w najtragiczniejszych warunkach, potrafi wyzwolić w sobie ogromne pokłady życia i miłości.