Witamy na stronie Chrześcijańskiej Fundacji “Wiara Nadzieja Miłość” w Chorzowie!

Jesteśmy grupą chrześcijan, którym BÓG włożył w serca pragnienie niesienia pomocy potrzebującym – wykluczonym społecznie, bezdomnym,  uzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz wszystkim innym osobom w trudnej sytuacji osobistej, potrzebującym wsparcia materialnego i/lub duchowego. Pragniemy dotrzeć do tych, którzy wielokrotnie od lat walczą samotnie z bólem i piętrzącymi się  problemami, aby nieść im Ewangelię – wezwanie: „Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios” (Ew. Mateusza 4:17), prawdę o miłości Boga: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego  jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Ew. Jana 3:16) oraz obietnicę: „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.” (Ew. Jana 14:13-14)

W Jezusie Chrystusie znaleźliśmy źródło naszej radości i siły – dzielimy się tym, czym Bóg nas obdarował, składając świadectwo naszego życia ku Jego chwale, bowiem wzięliśmy sobie do serca słowa naszego Mistrza: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie…” (Ew. Jana 14:15)

Zapraszamy do współpracy w JEDNOŚCI 

Aktualny numer konta bankowego PKO BP:
06 1020 2368 0000 2902 0546 3924

Zapraszamy na nasze spotkania

Zapraszamy na spotkania, które regularnie odbywają się w naszej  świetlicy w Chorzowie przy ulicy 3 Maja 29/31. Szczegółowe informacje zamieszczamy w kalendarium:

Kalendarium

 

Nowości na stronie

RĘKA Pana dba o RAJSKI stan naszego życia

|

Dnia 04.12.2021r. o godz. 17:00 ponownie zagoszczą w Świetlicy Fundacji Mirosław i Janina Rękorajscy – śpiewem i muzyką oraz świadectwem swojego życia będą dzielić się tym, jak Bóg obdarował ich prawdziwym życiem. Serdecznie... READ MORE

KILKA SŁÓW WYJAŚNIEŃ…

|

“Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 Listo Piotra 3:15). Ponieważ... READ MORE

WIEWIÓRA GÓRĄ

|

“Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem…” (Dzieje Apostolskie 2:42) Przestrzeń integracji międzypokoleniowej tworzy się krok po kroku – już latem dzieciaki mogły bawić się w piaskownicy i huśtać, a dorośli biesiadować przy stolikach.... READ MORE

Nowa KUCHNIA w Świetlicy

|

“Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków” (List do Hebrajczyków 10:24). W ostatnim czasie Podopieczni Fundacji przeprowadzili prace remontowe w kuchni Świetlicy Fundacji. Przebudowano ściankę, oddzielającą... READ MORE