Nowe życie Jacka

wpis w: Świadectwa wiary, Wydarzenia | 0

“Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim nie ma Prawa.” (List do Galacjan 5:22-23) Dnia 13.09.2022r. serce Jacka zatrzymało się. To druga TAKA śmierć, jaką dane było nam oglądać. Jacek od kilku miesięcy … Continued

Śpiewając Bogu – BOGDAN PIECZYRAK

wpis w: Świadectwa wiary, Wydarzenia | 0

“Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej … Continued

DARIUSZ PACAN – jedno ciało

wpis w: Świadectwa wiary, Wydarzenia | 0

“Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami.” (1 List do Koryntian 12:26-27) W dniu 14.09.2020r. Dariusza Pacan podzielił się … Continued

ŚWIADECTWO ANETY

wpis w: Świadectwa wiary | 0

“Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli … Continued

Świadectwo Mariusza

wpis w: Świadectwa wiary, Wydarzenia | 0

“Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.” (Jakuba 4:8) Dnia 29.06.2020r. swoim świadectwem podzielił się Mariusz. Opowiedział o tym, jak od najmłodszych lat kradnąc, kłamiąc, zachowując się obłudnie, skutecznie … Continued

RAJSCY pośród nas!

wpis w: Świadectwa wiary, Wydarzenia | 0

„Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».” (Ewangelia według Marka 2:17) W dniu 8 czerwca 2020 r. odwiedzili nas ze swoim świadectwem Mirosław i … Continued

Świadectwo Adama Stolarskiego

wpis w: Świadectwa wiary | 0

DZIKI……..ego serca uderzeń kilka „…Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu…” (List do Kolosan 3:3)   Dnia 17.02.2020r. swoim świadectwem podzielił się Adam Stolarski. Dziki – kiedyś złodziej, bandyta, dzisiaj uczeń Chrystusa, szczególnie posługujący pośród … Continued

ŚWIADECTWO WOJTKA

wpis w: Świadectwa wiary | 0

„… i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. (Ewangelia Jana 8:32) 10.02.2020r. świadectwem dzielił się Podopieczny Wojtek. Religijni rodzice zniechęcili go do Boga, a jego bunt objawił się w narkomanii. Kiedy przybył do Fundacji, przyglądał się bacznie opiekunom, poszukując znanego sobie … Continued