Obecnie: Zarząd Fundacji w osobie Prezesa: Krzysztofa Frankowskiego

Rada Fundacji: Ireneusz Furmaniak – Przewodniczący Rady; Rafał Mańka – Członek Rady

Historia
Zarząd Fundacji

Prezes: Krzysztof Frankowski

Członek: Sylwia Radzikowska

Rada Fundacji

Przewodniczący: Daniel Wiśniewski

Członek: Ireneusz Furmaniak

Zarząd Fundacji

Prezes: Krzysztof Frankowski

Członek: Sylwia Radzikowska

Rada Fundacji

Przewodniczący: Andrzej Skowroński

Członek: Daniel Wiśniewski

Zarząd Fundacji

Prezes: Krzysztof Frankowski

Skarbnik: Daria Stępkowska

Rada Fundacji

Przewodniczący: Andrzej Skowroński

Członek: Daniel Wiśniewski

Zarząd Fundacji

Prezes: Krzysztof Frankowski

Skarbnik: Daria Stępkowska

Rada Fundacji

Przewodniczący: Ireneusz Furmaniak

Członek: Daniel Wiśniewski

Zarząd Fundacji

Prezes: Krzysztof Frankowski

Skarbnik: Daria Stępkowska

Rada Fundacji

Przewodniczący: Ireneusz Furmaniak

Członek: Grzegorz Szyroki

Członek: Daniel Wiśniewski

Zarząd Fundacji

Prezes: Krzysztof Frankowski

Skarbnik: Daria Stępkowska

Rada Fundacji

Przewodniczący: Ireneusz Furmaniak

Członek: Grzegorz Szyroki

Fundatorzy: Ireneusz Furmaniak i Krzysztof Frankowski
JEZUS CHRYSTUS