A to było tak…

Zaczęliśmy nieformalnie. Krzysiek i ja (Irek) chodziliśmy ulicami Chorzowa, głosząc Ewangelię. Spotykaliśmy osoby, w rozmowach z którymi dostrzegaliśmy możliwość służenia, chcieliśmy „opatrzyć rany, zalać je oliwą”, dlatego oferowaliśmy pomoc. Pojawiło się w nas pragnienie pomagania osobom wykluczonym społecznie – okazało się, że dla większości pierwszym krokiem do zmian mogło być uporządkowanie ich domów poprzez remont. W niedługim czasie dołączy do nas kolejne osoby tj Daria Grzesiu i Sebastian z chęcią pomocy i zaangażowania się.

Pewnego dnia poprosiliśmy o pomoc finansową na remont jednego z mieszkań i usłyszeliśmy: „Na hasioku mam wam znaleźć?” To było dla nas natchnieniem, aby spróbować dotknąć życia osób wykluczonych społecznie także w tym ich doświadczeniu – tak zaczęliśmy zdobywać fundusze, zbierając makulaturę i inne surowce wtórne. Wędrówki po śmietnikach okazały się niebywałą okazją do spotykania ludzi, którym mogliśmy głosić Ewangelię! Dziękujemy Bogu za każdą z osób, której mogliśmy zwiastować wtedy Dobrą Nowinę. Pomagaliśmy ubogim także poprzez pośredniczenie w przekazywaniu mebli, sprzętu medycznego itp. oraz żywności, które otrzymywaliśmy dla potrzebujących od firm i prywatnych osób.

W międzyczasie w mieszkaniu Krzyśka odbywały się spotkania modlitewne, w których uczestniczyło czasami nawet 30 osób, a niektórzy bezdomni w tej małej kawalerce znajdowali DOM. Przez okres trzech lat przez to małe mieszkanko „przewinęło się” około 70 osób bezdomnych, którym pomogliśmy znaleźć mieszkanie, dziesięciu z nich podjęło pracę, cztery osoby oddały swoje życie Jezusowi – dziękujemy Bogu.

W sierpniu 2013r. modliliśmy się o lokal, gdzie moglibyśmy prowadzić spotkania modlitewne i pomagać bezdomnym. W listopadzie 2013r., z inicjatywy Radnego Pana Marcina, otrzymaliśmy możliwość spotykania się raz w tygodniu przez 2h z osobami potrzebującymi w Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie – dziękujemy Bogu za tę szansę i czujemy wdzięczność względem Pana Marcina za zaoferowane nam wsparcie.

Zwróciliśmy się do Wydziału Spraw Mieszkaniowych w Chorzowie z wnioskiem o lokal dla naszej działalności. Ponieważ okazało się, że o takie lokale mogą ubiegać się tylko fundacje i stowarzyszenia, 6 grudnia 2013r. złożyliśmy dokumenty w celu rejestracji fundacji, w czym bardzo pomógł nam nasz przyjaciel z Gdańska Bartek. Dwóch z nas, chłopaki z Chorzowa Krzysiek i Irek oraz Grzesiu i Daria którzy, w dniu 24 marca 2014r. założyło Chrześcijańską Fundację „Wiara Nadzieja Miłość” w Chorzowie.

 

Teraz jest tak…

NASZA MISJA

Nadrzędną misją Fundacji jest niesienie wszelkiej możliwej i właściwej w indywidulanej sytuacji danej osoby pomocy, w tym wsparcia duchowego, każdej osobie, która znajduje się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej w oparciu o Słowo Boże oraz głos Ducha Bożego.

JAK TO ROBIMY

Chrześcijańska Fundacja „Wiara Nadzieja Miłość” w Chorzowie udziela pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym w przezwyciężaniu różnego rodzaju problemów życiowych. Każda osoba traktowana jest indywidualnie, zakres pomocy materialnej i duchowej uzależniony jest od jej potrzeb i możliwości zmian na danym etapie osobistego rozwoju.

Wsparcie materialne Darczyńców wykorzystywane jest w lokalach Fundacji (posiadamy 10 mieszkań readaptacyjnych, w tym dla kobiet i rodziców z dziećmi oraz dwie Świetlice), gdzie przebywa około 35-40 osób, korzystających ze wsparcia Fundacji (w zależności od potrzeb i możliwości), a w ciągu roku odwiedza Fundację podczas cyklicznych spotkań lub różnego rodzaju aktywności około 1600 osób. Opierając się na Słowie Bożym, o naukę Jezusa Chrystusa, dokładamy starań, aby przestrzeń Fundacji była miejscem przytulnym i pełnym miłości, gdzie bez względu na osobę, każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, będąc wykluczonym lub zagrożonym jakimkolwiek wykluczeniem społecznym, mógł uzyskać wsparcie materialne i duchowe – umyć się, zmienić ubranie, przebywać w cieple i spokoju, przygotowywać sobie posiłki, porozmawiać o swoich dylematach i trudnościach, uzyskać pomoc w przezwyciężeniu swoich trudności i zmierzeniu się z wyzwaniami dnia codziennego w sprawach urzędowych i osobistych relacjach. Staramy się dać sercom naszych Podopiecznych poczucie bezpieczeństwa, tworząc dla Nich namiastkę DOMU i RODZINY, a przez pobudzając nadzieję, wiarę, otwartość na drugiego człowieka, co uzdalnia do miłosierdzia wobec bliźnich, a miłość Boga w człowieku czyni coraz doskonalszą w Chrystusie, pozwalamy Im również współtworzyć Społeczność Fundacji – wszystko to, aby mogli wzrastać i usamodzielniać się ku własnemu wybawieniu z wszelkiego zniewolenia i ku prawdziwemu życiu w Bogu.

DOM OTWARTY – miejsce dla każdego, kto pragnie przemiany

Chrześcijańska Fundacja „Wiara Nadzieja Miłość” w Chorzowie dysponuje 10 lokalami pełniącymi funkcję mieszkań readaptacyjnych – czterema z zasobów Miasta Chorzów i sześcioma wynajętymi prywatnie oraz dwoma Świetlicami, w Chorzowie i Siemianowicach Śląskich.

Chrześcijańska Fundacja „Wiara Nadzieja Miłość” w Chorzowie udziela pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym w przezwyciężaniu różnego rodzaju problemów życiowych, organizuje spotkania w duchu ewangelizacji, których celem jest budowanie relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Owocem naszej posługi są zmiany w życiu duchowym wielu osób i bardziej lub mniej widoczne zmiany ich życia w sferze społecznej – pragniemy wspomóc także kobiety w ich walce o poczucie własnej wartości i godność ich codzienności.

WSPARCIE DUCHOWE

W lokalu przy ul. 3 Maja 31 (kiedyś znajdował się tam sklep zoologiczny) odbywają się codziennie o godz. 18.00 spotkania Społeczności Fundacji – są to spotkania, podczas których omawiamy sprawy bieżące lub prowadzimy spotkania tematyczne, wszystko w odniesieniu i przy dzieleniu się Słowem Bożym. Również w niedzielę można dołączyć do osób, które chcą uwielbić Boga śpiewem, modlitwą i zgłębianiem Słowa Bożego – spotkanie o godz. 10.00.

WSPÓŁPRACA

W celu uzyskania wolności i samodzielności osób, które korzystają ze wsparcia Fundacji, jesteśmy otwarci na współpracę z MOPS (przyjmujemy osoby w trudnej sytuacji życiowej, kierowane do nas przez nie, przekazujemy posiadaną odzież i sprzęty), Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej, Komornikami (zachęcamy osoby korzystające z naszego wsparcia do stawienia czoła przeszłości i podjęcia wyzwania „prostowania swoich ścieżek” m.in. poprzez spłatę swoich zobowiązań w ramach porozumienia ze swoimi wierzycielami), poradniami psychologicznymi i psychiatrycznymi (w określonych przypadkach zachęcamy osoby korzystające z naszego wsparcia do korzystania z pomocy specjalistów) oraz ośrodkami szkoleniowymi.

W celu wspierania osób korzystających z naszej pomocy w ich walce z nałogami oraz w rozwoju osobistym, bierzemy z nimi udział w Dniach Skupienia, w Dniach Trzeźwości, korzystamy z posługi muzyków, kaznodziejów kościołów chrześcijańskich oraz osób indywidualnych.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY PRAGNĄ DZIAŁAĆ W JEDNOŚCI

zgodnie z przykazaniem naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 

abyśmy byli JEDNO,

jak On jest z Ojcem i Duchem Świętym