WIELE WYDARZYŁO SIĘ…

wpis w: Wydarzenia | 0

“A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. ” (List do Rzymian 8:28) Przepraszamy wszystkich, którzy śledzą wydarzenia w Fundacji tylko przez stronę internetową … Continued

KOLEJNE mieszkanie readaptacyjne

wpis w: Wydarzenia | 0

“Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!” (1 List do Tymoteusza 6:8) Od kwietnia 2023r. zaczyna funkcjonować kolejne, już ósme, mieszkanie readaptacyjne. Lokal wynajęliśmy od osoby prywatnej. Jesteśmy wdzięczni za przychylność właścicielki, wysiłek kilku … Continued

SNAP

wpis w: Wydarzenia | 0

Z ust niemowlątek i ssących ugruntowałeś moc twą dla nieprzyjaciół twoich, abyś wyniszczył nieprzyjaciela i tego, który się mści.” (Księga Psalmów 8:3) Dnia 05.04.2023r. ponownie odwiedzili nas przedstawiciele Fundacji SNAP (STOP NARKOMANII, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY), Małgorzata i Krzysiu wraz z ich … Continued

JANUSZ BIGDA na chwałę Bogu

wpis w: Wydarzenia | 0

“Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną.” (Księga Izajasza 49:15-16) W dniu 01.04.2023r. … Continued

REKOLEKCJE

wpis w: Wydarzenia | 0

“Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami». (Ewangelia według Łukasza 9:49-50) W … Continued

PAPUŻKI

wpis w: Wydarzenia | 0

“Spojrzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a wżdy Ojciec wasz niebieski żywi je; izali wy nie jesteście daleko zacniejsi nad nie?” (Ewangelia według Mateusza 6:26) W miesiącu marcu 2023r. przekazano nam ponad 30 … Continued

CIESZKA o Sądzie Chrystusowym

wpis w: Wydarzenia | 0

„A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego.” (2 List do Tymoteusza 4:8) Dnia 21.02.2023r. ponownie odwiedziła nas Cieszysława Żółtko i odegrała … Continued

ODCHODZĄ…

wpis w: Wydarzenia | 0

“Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.”  (Księga Liczb 6:24 26) Na początku roku usamodzielnili się Zofia z Januszem, Adam … Continued

KATARZYNA KUPIEC i “Wiara Nadzieja Miłość”

wpis w: Wydarzenia | 0

“A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.” (1 List do Koryntian 13:13) Dnia 11.02.2023r. wystąpiła dla nas Katarzyna Kupiec – nauczycielka muzyki w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu, działa m.in. … Continued

nOwE…

wpis w: Wydarzenia | 0

W ostatnich miesiącach zaszło u nas kilka zmian: wstawiliśmy dodatkowe drzwi w Świetlicy, dzięki czemu będziemy mieć łatwiejszy dostęp do podwórza i zorganizowany przez nas Plac Zabaw, wymieniliśmy 5 okien w dwóch mieszkaniach readaptacyjnych, aby uczynić je bezpieczniejszymi i cieplejszymi, … Continued

GRY PLANSZOWE

wpis w: Wydarzenia | 0

”Szczęśliwy lud, który umie się cieszyć. Tacy zawsze chodzą w świetle Twego oblicza. Imieniem Twoim cieszą się nieustannie i wysławiają Twoją sprawiedliwość. Bo Ty jesteś ich pięknem i mocą, dzięki Twojej dobroci wzrasta nasza siła.” (Psalm 89:16-18) Zapraszamy serdecznie w … Continued

Z Magdą dla obywateli Ukrainy

wpis w: Wydarzenia | 0

“On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej”. (Pwt 10:18-19) Dnia 05.10.2022r. dołączyliśmy z materialną pomocą do wsparcia dla obywateli Ukrainy, z jakim Magda jechała do … Continued

Tenis stołowy i turniej szachowy

wpis w: Wydarzenia | 0

“Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” (Ewangelia według Mateusza 10:16) W dniach 24-25.09.2022r. ponownie integrowaliśmy się, grając w tenisa stołowego i szachy. Tego rodzaju … Continued

Nowe życie Jacka

wpis w: Świadectwa wiary, Wydarzenia | 0

“Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim nie ma Prawa.” (List do Galacjan 5:22-23) Dnia 13.09.2022r. serce Jacka zatrzymało się. To druga TAKA śmierć, jaką dane było nam oglądać. Jacek od kilku miesięcy … Continued