GRY PLANSZOWE

wpis w: Wydarzenia | 0

”Szczęśliwy lud, który umie się cieszyć. Tacy zawsze chodzą w świetle Twego oblicza. Imieniem Twoim cieszą się nieustannie i wysławiają Twoją sprawiedliwość. Bo Ty jesteś ich pięknem i mocą, dzięki Twojej dobroci wzrasta nasza siła.” (Psalm 89:16-18) Zapraszamy serdecznie w … Continued

Z Magdą dla obywateli Ukrainy

wpis w: Wydarzenia | 0

“On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej”. (Pwt 10:18-19) Dnia 05.10.2022r. dołączyliśmy z materialną pomocą do wsparcia dla obywateli Ukrainy, z jakim Magda jechała do … Continued

Tenis stołowy i turniej szachowy

wpis w: Wydarzenia | 0

“Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” (Ewangelia według Mateusza 10:16) W dniach 24-25.09.2022r. ponownie integrowaliśmy się, grając w tenisa stołowego i szachy. Tego rodzaju … Continued

Nowe życie Jacka

wpis w: Świadectwa wiary, Wydarzenia | 0

“Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim nie ma Prawa.” (List do Galacjan 5:22-23) Dnia 13.09.2022r. serce Jacka zatrzymało się. To druga TAKA śmierć, jaką dane było nam oglądać. Jacek od kilku miesięcy … Continued

PRZYBYSZE odchodzą

wpis w: Wydarzenia | 0

„…jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom … Continued

Ziarnko do ziarnka… i Plac Zabaw nam pięknieje

wpis w: Wydarzenia | 0

“Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.” (Psalm 24:1) “A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam … Continued

SNAP – aby Bóg mógł Cię uwolnić

wpis w: Wydarzenia | 0

„Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Księga Jeremiasza 29:11) Dnia 16.08.2022r. odwiedzili nas ponownie przedstawiciele Fundacji SNAP (STOP NARKOMANII ALKOHOLIZMOWI … Continued

JANINA I MIREK

wpis w: Wydarzenia | 0

“A przetoż jeźli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.” (Ewangelia Jana 8:36) Dnia 06.08.2022r. ponownie zagościli u nas Janeczka i Mirek Rękorajscy – śpiewając przy akompaniamencie gitary, wielbili Boga, który kocha Człowieka, dlatego uwalnia go ze zniewolenia uzależnień, dając mu … Continued

Pamiętając o Auschwitz…

wpis w: Wydarzenia | 0

“Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga». […]” (Psalm 14:1) Dnia 09.07.2022r. ponownie odwiedził nas Henryk Kaniewski – emerytowany historyk, który z oddaniem podtrzymuje pamięć o niemieckich obozach koncentracyjnych na terenie Polski. Przypominał nam o tym, jak człowiek bez Boga … Continued

Wakacje z Bogiem

wpis w: Wydarzenia | 0

“A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.” (Ewangelia Jana 17:3) Pod koniec lipca 2022r. do Więcborka na tydzień zjechało wielu chrześcijan z kraju i zza granicy, którzy razem pragnęli wzmacniać … Continued

Przy dźwiękach skrzypiec i gitary

wpis w: Wydarzenia | 0

“Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! Niech szumi morze i to, … Continued

DZIEJE SIĘ w Świetlicy w Siemianowicach Śląskich

wpis w: Wydarzenia | 0

“Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!: (List do Filipian 2:4) Jak już informowaliśmy, we współpracy z Kościołem Wolnych Chrześcijan ze Świętochłowic, w Siemianowicach Śląskich przy ul. Sobieskiego 10 na przełomie lutego i marca … Continued

“Twarzą w twarz” – spotkać Zbawiciela

wpis w: Wydarzenia | 0

“Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne … Continued

Grając i śpiewając – Janina i Mirosław RĘKORAJSCY

wpis w: Wydarzenia | 0

“Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami morskimi i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi».” (Księga Rodzaju 1:28) Dnia 30.04.2022r. ponownie odwiedzili … Continued