SPOGLĄDAJĄC NA OSTATNIE 3 LATA…

wpis w: Wydarzenia | 0

  “Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość.” (List do Galacjan 5:22-23) Na wszystko jest odpowiedni czas, a ostatnio dla nas przyszedł taki na wspomnienia i refleksje… Jeszcze w 2017r. Fundacja dysponowała 1 … Continued

BOŻE MARZENIA DLA TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA

wpis w: Wydarzenia | 0

“Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w … Continued

PTAKI NIEBIESKIE – kolejne uratowane:)

wpis w: Wydarzenia | 0

“Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je; czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? ” (Ewangelia według Mateusza 6:26) Pewnego upalnego dnia nieopodal Świetlicy znaleźliśmy dwa młode … Continued

RADOŚĆ DŹWIGANIA

wpis w: Wydarzenia | 0

“Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.” (List do Galacjan 6:2) Jeszcze nie mamy lokalu, w którym będziemy prowadzić działalność w Siemianowicach Śląskich, ale już miłość bliźniego znalazła dla siebie zadanie – pomagamy Piotrowi uporządkować i stworzyć DOM. Piotr … Continued

DZIAŁAMY W JEDNOŚCI

wpis w: Wydarzenia | 0

“Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa”? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już … Continued

WAKACJE Z JEZUSEM

wpis w: Wydarzenia | 0

“Przyprowadzano do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie zaczęli je strofować. Gdy Jezus to zauważył, oburzył się i rzekł im: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże. O tak, oświadczam wam: kto nie przyjmie królestwa … Continued

NIEDZIELNE NABOŻEŃSTWA SPOŁECZNOŚCI CHRZEŚCIJAN ZE ŚWIĘTOCHŁOWIC

wpis w: Wydarzenia | 0

„Lecz Jezus mu odpowiedział: «Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami»”. (Ewangelia Łukasza 9:50) Członkowie Społeczności Chrześcijan w Świętochłowicach wspierają działalność Fundacji, prowadząc niektóre z codziennych Spotkań Społeczności Fundacji. Od miesiąca kwietnia 2021r. posługują mieszkańcom … Continued

MIESZKAŃ WIELE…

wpis w: Wydarzenia | 0

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. […]” (Ewangelia wg Jana 14:1-2) W związku ze znacznymi opłatami za lokale wynajmowane prywatnie, Fundacja zrezygnowała z ich wynajmu, zwracając się … Continued

BOŻENKA dla daru pracy

wpis w: Wydarzenia | 0

„Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. … Continued

TALENTY drzemią w każdym z nas

wpis w: Wydarzenia | 0

…Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: “Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: “Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do … Continued

ZMARŁ JACEK KRÓL

wpis w: Wydarzenia | 0

„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.” (Ewangelia wg Łukasz 9:24) W marcu 2021r. zmarł wieloletni przyjaciel i Darczyńca Fundacji Jacek Król. Od wielu lat sam borykał się … Continued

POŻEGNANIE Z…. Barlickiego w Lipinach

wpis w: Wydarzenia | 0

“«Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo?” (Ewangelia wg Łukasz 11:17-18) Z końcem października 2020 r. opuściliśmy lokal przy ul. Barlickiego 1 w Świętochłowicach Dzielnica Lipiny. … Continued