ARYTMETYKA MIŁOŚCI

wpis w: Współpraca, Wydarzenia | 0

“O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze: są to niezawodnie łaski dla Dawida” (Księga Izajasza 55:1-3).

Ponieważ osoby przebywające w prowadzonych przez Fundację mieszkaniach readaptacyjnych to przeważnie mężczyźni, a Darczyńcy przekazują nam również odzież dla kobiet, umożliwiamy skorzystanie z tychże ubrań osobom przechodzącym obok Świetlicy – w efekcie kolejne osoby postanowiły podzielić się nadmiarem ze swoich szaf! Mogą oni również zabrać ze sobą wystawioną żywność oraz literaturę ewangelizacyjną. Obyśmy jak pierwsi chrześcijanie potrafili dzielić się wszystkim – bez pieniędzy, aby nasz kochający Ojciec mógł obdarzyć nas prawdziwym życiem!