BADANIE tematu BEZDOMNOŚCI

wpis w: Współpraca | 0

W nocy z 13 na 14 lutego 2019r. odbyło się ogólnopolskie badanie dotyczące osób bezdomnych, do udziału w którym zaprosił nas chorzowski MOPS. Nasi Podopieczni podawali dane do Kwestionariusza dotyczącego osoby bezdomnej. Na ich podstawie wyłania się obraz osób, które najczęściej korzystają ze wsparcia Fundacji – są to głównie:

  • mężczyźni,
  • kawalerowie,
  • w wieku pomiędzy 30 a 50 rokiem życia,
  • z wykształceniem podstawowym lub zawodowym,
  • bezdomni w okresie od 2 do 10 lat,
  • którzy upatrują przyczyn swojej bezdomności w konfliktach rodzinnych, eksmisji z miejsca zamieszkania i uzależnieniach,
  • utrzymujący się w czasie swojej bezdomności z zasiłku z pomocy społecznej, pracy „na czarno”, żebractwa, zbieractwa,
  • korzystający ze wsparcia w postaci schronienia, posiłków, odzieży i opieki zdrowotnej, zgłaszających potrzebę uzyskania wsparcia głównie w uzyskaniu mieszkania, odzyskania zdrowia, znalezieniu schronienia, otrzymania pomocy żywnościowej i finansowej.

Kiedy patrzymy na ludzką niedolę, wiele słów Boga przychodzi nam na myśl jako wskazówki lub przestrogi. Kiedy patrzymy na naszych Podopiecznych, często takie oto słowa widzimy jako spełniające się lub potrzebne w Ich życiu:

„Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.” – wiele osób zbyt długo pozostaje przy Rodzicach, nigdy nie dorastając i nie dojrzewając do roli mężczyzny jako męża i ojca.

„ Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.”  – brak szacunku i miłości do Rodziców sprawia, że wiele osób nie potrafi z powodu zadanych im ran znaleźć w sobie zrozumienia i wybaczenia dla słabości i grzechów Rodziców, tym samym żyją przeszłością, bólem, złością i nie potrafią zbudować zdrowej teraźniejszości oraz planować godnej przyszłości.

„Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł. Również, gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją; jeden natomiast jakże się zagrzeje? A jeśli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie; a powróz potrójny niełatwo się zerwie.”  – wiele osób odrzuca i nie przyjmuje daru życia we wspólnocie z innymi ludźmi (małżeństwie, Kościele), z powodu czego nie mogą doświadczać wsparcia i mocy jedności.

„Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z niej i w starości.”  – wielu nie miało dobrego przykładu bogobojnego życia w swoich Rodzinach i dopiero jako dorośli ludzie potrzebują kruszyć swoje serce, przezwyciężając cały ciężar ich nieprawości i odnajdować w sobie na nowo małe dziecko, które będzie mogło nauczyć się od Ojca Niebiańskiego prawdziwej miłości, a to właśnie ten proces jest „prostowaniem naszych dróg”.

„Synu, od młodości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do siwizny.” – wiele osób nie podejmowało trudu nabywania wiedzy (szeroko rozumianego słowa „nauka”), w efekcie czego mają duże trudności w powiększaniu swoich umiejętności.

„Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a wielki był jego upadek.” – ci, którzy nie zaufali Panu i nie przestrzegają Jego przykazań w miłości do Niego, w natłoku trudności życia nie znajdują oparcia i upadają raz po raz, a jeżeli nie opamiętają się, przychodzi dzień, kiedy ich życie drastycznie kończy się, ponieważ nie zawołali do Boga, aby mógł ich podnieść.