BOŻENKA dla daru pracy

wpis w: Wydarzenia | 0
„Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem, gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze! Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził. A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie!”

(II List do Tesaloniczan 3:7-15)

Od 22 kwietnie 2021r. swoje wsparcie dla Podopiecznych Fundacji oraz osób potrzebujących w zakresie doradztwa zawodowego udziela Bożena – ukończyła studia o specjalności doradztwo zawodowe i personalne z elementami mentoringu biznesowego, od lat jest zaangażowana w pracę socjalną i pomoc potrzebującym, o sobie mówi jako o pasjonatce coachingu i rozwoju osobistego.

Praca jest darem od Boga, jeżeli człowiek postrzega ją jako możliwość realizowania samego siego w służbie Jemu poprzez talenty, jakimi Bóg nas obdarował i rozwój pragnień, które umieścił w naszym sercu. Jeżeli jeszcze otwiera się na całkowite posłuszeństwo głosowi Ducha Bożego, staje się ona absolutnym błogosławieństwem, gdyż nie traktuje jej wyłącznie jako sposobu na zarabianie pieniędzy, ale dostrzega jej znaczenie w Bożym planie dla Jego Królestwa, kiedy może służyć swoim przełożonym, współpracownikom i klientom wiedzą, życzliwym wsparciem, świadectwem własnego życia, jak kierowanie się Bożą mądrością przynosi błogosławieństwa.

Sami doświadczamy i obserwujemy prawdę Słowa Bożego z Księgi Przysłów 13:4: Serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają”, dlatego zachęcamy Podopiecznych Fundacji i inne osoby, aby dokładały starań, by rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i talenty, aby odkrywały, co sprawia im radość, dzięki czemu będą mogły, służąc bliźnim, oddawać chwałę Bogu!

Bożenka posługuje w Świetlicy Fundacji co drugi czwartek od dnia 22.04.2021r. Chętnych i potrzebujących serdecznie zapraszamy do skorzystania z jej talentów, aby wszystkim nam Bóg mógł powiedzieć: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” (Ewangelia wg Mateusza 25:23)