CIESZKA o Sądzie Chrystusowym

wpis w: Wydarzenia | 0

A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego.”

(2 List do Tymoteusza 4:8)

Dnia 21.02.2023r. ponownie odwiedziła nas Cieszysława Żółtko i odegrała monodram własnego autorstwa “Twarzą w twarz”. Kolejny raz mieliśmy możliwość zmierzyć się z własnymi odczuciami i myślami na temat czasu, kiedy przyjdzie nam stanąć przed naszym Zbawicielem i Panem, stanąć w prawdzie o własnych wyborach i – jak bohaterka monodramu – z radością i wdzięcznością przyjąć łaskę kolejnego dnia, kiedy możemy na nowo podjąć z pełnym zaangażowaniem swojego serca pragnienie odpowiedzenia miłością na Bożą miłość! Słowo Boże jest żywe, ponieważ nawet czytane pięćdziesiąty raz, dzięki działaniu Bożego Ducha, odkrywa przed nami nowe poziomy rzeczywistości – tak też wiele osób postrzega sztukę, którą dzieli się z nami Cieszka, bo oto ponowny raz oglądana, odkrywa przed nami niedostrzegane przez nas dotąd elementy naszego własnego JA i istnienia, jak również wielkość Bożej miłości, Jego miłosierdzia i łaskawości.