DZIAŁANIE W JEDNOŚCI

wpis w: Współpraca | 0

„… z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości, usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój…” (List do Efezjan 4:2-3)

Jak mówi nam Księga Rodzaju 11:1+3, budowniczowie wieży Babel „… mieli jeden język i jednakowe słowa […] i mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.” Podjęli się oni dzieła według własnego pomysłu, zastępując dary Boga własnymi konstrukcjami i mając swój własny cel – było to powodem, dla którego nie mogli ukończyć swojej pracy. Nie powinno nas to zniechęcać do współdziałania, a być dla nas przestrogą i wskazówką, jak powinniśmy działać wspólnie. W Liście do Efezjan czytamy: „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe”, dlatego nawiązaliśmy współpracę w zakresie remontu mieszkań – będą one wynajmowane przez okres 3-6 miesięcy Podopiecznym Fundacji, którzy ze względu na swoją sytuację finansową mogą się usamodzielnić, ale napotykają różnego rodzaju przeszkody: ich praca zawodowa nie ma charakteru stałego, tymczasem jest to warunkiem wynajmu mieszkania; z powodu ogłoszonej pandemii wielu właścicieli mieszkań wycofało swoje oferty z rynku nieruchomości lub przesuwa w czasie możliwość przejęcia lokalu; Podopieczni Fundacji mają również do czynienia z nową sytuacją, w której prawo zezwala żądać od osoby najmującej lokal oświadczenia innej osoby, iż może ona w przypadku zakończenia umowy najmu lub zerwania jej gdzie zamieszkać.

Wyremontowane przez Fundacje lokale Podopieczni Fundacji będą mogli wynajmować na preferencyjnych warunkach finansowych, dzięki czemu będą mieli szansę nabierać pewności siebie i dalej oszczędzać środki na wynajem mieszkania na rynku komercyjnym.

Podopieczni Fundacji często z powodu swojego uzależnienia lub innych zaburzeń, wzbudzają sytuacje konfliktowe, nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, niszczą rzeczy lub podejmują szkodliwe działania, ulegając własnym słabościom lub świadomie grzesząc, często niszczą owoc własnego kilkutygodniowego lub kilkumiesięcznego trudu, a jednak Bóg w swojej łaskawości pokazuje nam prawdziwość Jego Słowa – oto bowiem w cichości i pokorze stojąc przed Bogiem, znosząc w miłości z cierpliwością przywary własne i naszych bliźnich, usiłujemy poprzez zachowanie pokoju ze wszystkimi, w działaniu zachować jedność DUCHA i oglądamy cud przemiany CZŁOWIEKA! W tym dziele, do którego powołał nas Pan, najpiękniejsze jest bycie świadkiem często niewidocznych zupełnie dla ŚWIATA mniejszych lub większych zmian w życiu konkretnej osoby, jej walki, upadków, ale i zwycięstwa, jej wychodzenia ze śmierci dotychczasowego życia ku światłu, ku dobru i życiu.

Dziękujemy Wam, Darczyńcy i Osobom zaangażowanym w różnego rodzaju posługę, za towarzyszenie nam i wspieranie nas w pracy w Jego winnicy .