KOBIETY NOWEGO TESTAMENTU

wpis w: Wydarzenia | 0

„Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta.” (Ewangelia Łukasz 10:41-42)

Trzy tygodnie temu zakończyliśmy cykl spotkań „Kazanie na Górze”. Aktualnie nasi Młodzi posługują w środy kolejną podróżą po Słowie Bożym, tym razem przyglądamy się kobietom, które są związane z Jezusem – tymi z Jego rodowodu, Jego Matce Miriam, tym, które Go spotkały na swojej drodze i których On stał się DROGĄ.

Żydzi myśląc o sobie jako o narodzie wybranym, często mieli poczucie wyższości, co ukrywali pod pozorami swojej pobożności i wierności zasadom prawa Mojżeszowego. Jezus swoimi słowami i życiem uświadamiał im, a teraz nam, że sama litera zabija ducha, że ważna jest istota rzeczy, nie jej forma. Świat ma skłonność do idealizowania, a my chrześcijanie do gloryfikowania. Często więc poddajemy się temu i „uświęcamy” życie Jezusa i otaczających Go ludzi – tymczasem On sam, jak i słowa z kart Nowego Testamentu pokazują nam rzeczywistość CZŁOWIEKA, który pochodzi z prochu, jest prochem i w proch się obróci, brudnego pyłem i potem swojego grzesznego dnia codziennego. Pośród otaczających Jezusa złodziei, morderców, cudzołożników, bałwochwalców są też kobiety – i one, borykając się ze słabościami i grzechem, obdarzone zostały łaską spotkania z Jezusem i doświadczenia uwolnienia od związania „brudną przyziemnością”. Przyglądamy się im oczami ludzi i patrzymy na nie oczyma Chrystusa – widzimy, jak Jego miłosierdzie i łaska z łachmanów przygnębienia wydobywa człowieka ku niewinności i czystości Dziecka Bożego, ku godności Dziedzica Królestwa Bożego. Wiele z tych kobiet poszło za Jezusem.  Jesteśmy zachęcani, aby uczynić to samo, pozwolić Mu uwolnić nas od nas samych, pozwolić Mu wznieść nas ku Jego rzeczywistości.

W dobie kryzysu kobiecości i męskości, dobrze jest przyglądać się relacji Jezusa z kobietami – aby odzyskać zdrowe spojrzenie na własną osobę i role, jakie możemy wypełniać w darowanym nam przez Boga życiu.