Kolejne spotkanie w w Chfwnm

wpis w: Galerie | 0

“Gdy się dzień kończy już, ręce
kornie złóż i szczerze pomódl się
Wspomnij też, proszę cię w swej
modlitwie mnie i za mnie pomódl się
Słabym ja, pełno pokus w krąg,
jakiś ciężar barki me gnie
Kiedy więc będziesz modlił się,
w swej modlitwie chciej wspomnieć
i mnie”