NADZIEJA…

wpis w: Wydarzenia | 0

“Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku  dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.”

(II List do Koryntian 4:17-18)

W miesiącu grudniu 2021r. dwukrotnie otrzymaliśmy dary z Fundacji Ofiaruj Serce w Chorzowie – ubrania, przybory szkolne, zabawki, gry edukacyjne. Dzięki temu możemy wesprzeć bliskie naszemu sercu, działające na rzecz dzieci i rodzin siostrę Edytkę ze Zgorzelca, która wytrwale organizuje “Wakacje z Jezusem” oraz Iwonkę z Centrum Uskrzydlij Dzieciaki w Chorzowie, ale i dzieciaki zaglądające do naszej Świetlicy oraz osób, które zgłaszają się do nas o wsparcie. Dziękujemy Bogu za otwieranie serc, które gotowe są dzielić się wszystkim, czego same w Jego hojności doświadczają.

Fundacja Ofiaruj Serce zajmuje się szeroko pojęta działalnością dobroczynną i charytatywną. Została powołana, aby wspierać najbardziej potrzebujących ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób, które poprzez różne sytuacje losowe znalazły się w trudnym położeniu życiowym i materialnym. Poprzez swoje działania pomaga w pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu, często ratującego życie, jak również sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego, wyposaża szpitale i inne placówki medyczne. Pozyskuje także fundusze na zakup leków, ubrań, zabawek, żywności i wielu innych artykułów, niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Wspiera również oświatę poprzez zakup wszelkiego rodzaju artykułów i pomocy szkolnych oraz prowadzi działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży. Osoby działające w Fundacji dążą do tego, aby jej podopieczni i ich rodziny, pomimo przeciwności losu, mieli świadomość, że nie zostali sami w sytuacji kryzysowej, głęboko wierząc, że w ich sercach na nowo zakiełkuje nadzieja…