NASI OBCY

wpis w: Wydarzenia | 0

“Obcy przybysz, który zamieszka razem z wami, niech będzie jako tubylec wpośród was samych; będziesz go miłował, jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej; ja Pan jestem Bogiem waszym”. (III Mojżeszowa 19:34)

Fundacja pomaga osobom spoza granic kraju, a w związku z sytuacją polityczną i działaniami wojennymi w Ukrainie, ze wsparcia Fundacji od marca skorzystały 3 rodziny z dziećmi. Z radością otworzyliśmy przed nimi nasze drzwi i serca, wdzięczni Bogu za łaskę miłowania Jego miłością, dla której każdy człowiek jest cenny, bowiem On nie czyni żadnej różnicy pośród ludzi.