NIECHAJ NIE ODDALA SIĘ KSIĘGA TEGO ZAKONU OD TWOICH UST…

wpis w: Wydarzenia | 0

„NIECHAJ NIE ODDALA SIĘ KSIĘGA TEGO ZAKONU OD TWOICH UST, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.”

(Księga Jozuego 1:8)

W dniach 13-14.07.2019 r. gościł w Fundacji Leszek Korzeniecki – pastor Kościoła Chrześcijańskiego ZOE w Węgorzewie i opiekun duchowy wspólnot w Kętrzynie i w Suwałkach, dyrektor Misji ZOE, współpracował ponad 10 lat z Fundacją Głos Ewangelii, jest autorem dwóch programów antynarkotykowych: „Młodość bez narkotyków” i „Żyj poza klatką”, które osobiście zaprezentował blisko 300 000 uczniom polskich szkół, reżyser sześciu filmów animowanych o tematyce antynarkotykowej, wykorzystywanych w szkołach jako pomoce naukowe, aktywny ewangelista i mówca, autorem kilkunastu książek.

Podczas sobotniej Społeczności Leszek podzielił się z nami własnym świadectwem – kontakt ze Słowem Bożym uratował kiedyś jego Dziadka pod koniec jego życia, a po kilkudziesięciu latach umożliwił dalszego życie jemu samemu, kiedy był na progu dorosłości i wszystko prowadziło go ku śmierci. Obaj bardzo niezależni, obdarzeni swego rodzaju autorytetem swojego otoczenia, przez lata żyli bez Boga, aż przyszedł dzień, gdy przeświadczeni o bezsensowności swojej dotychczasowej egzystencji, udręczeni własnymi związaniami, w kontakcie ze Słowem Bożym doświadczyli NADZIEI, dzięki której zawołali do „Boga Żydów” i doświadczyli Jego mocy, miłosierdzia i łaskawości, odnajdując prawdziwe życie.

Kolejnego dnia zachęcał do zaufania Bogu, wypełniania się Jego Słowem i poddawania się absolutnie Jego woli – oby Jego Słowa stale były na naszych wargach! Aby tak się stało, potrzebujemy nieustannie czytać Słowo Boże, napawać się słowami Chrystusa, wypełniać nimi nasze serca i umysły, pozwalać, aby stawały się ciałem w naszym indywidualnym życiu zgodnie z wolą Boga dzięki kierownictwu Ducha Bożego.

„Mój synu! Uważaj na moje słowa, nakłoń twe ucho do moich mów!

Niech nie ustąpią sprzed twych oczu; zachowaj je we wnętrzu twojego serca.

Bo są życiem dla tych, którzy je znaleźli i zdrowiem dla całego ich ciała.

Ponad wszystko pilnuj twojego serca, gdyż z niego wytryskują źródła życia.”

(Przypowieści Salomona 4:20-23)

„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników

i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada.” (Ps 1:1-3)

https://www.youtube.com/watch?v=tI5rAO5lffg