NOWE MIESZKANIE READAPTACYJNE

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań…” (Ewangelia według Jana 14:1-2)

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy dla Podopiecznych Fundacji lokal w znacznym oddaleniu od pozostałych – siedziby Fundacji, mieszkań readaptacyjnych i Świetlicy. Pragnęliśmy umożliwić osobom przygotowującym się do usamodzielnienia sprawdzenia siebie – osoby zamieszkujące ten lokal zobowiązane były do przestrzegania zasad korzystania ze wsparcia w mieszkaniach readaptacyjnych, jednocześnie jednak miały w całości pokrywać koszty swojego utrzymania.

Ta nowa sytuacja pokazała, iż osoby, które postrzegają się jako samodzielne finansowo, nie są skore do przestrzegania cudzych zasad (jeżeli nie postrzega ich jako własne, nie integruje w sobie i nie realizuje w swoim życiu w przekonaniu o ich słuszności lub chociażby o ich użyteczności), a niezależność finansowa i brak stałego kontaktu (możliwość częstego, chociażby przypadkowego spotkania w okolicy lokalu lub obecność na codziennym Spotkaniu Społeczności Fundacji) wykorzystywane są do kontynuowania szkodliwego stylu życia.

Nie jest to dla nas niespodzianką – codziennie doświadczamy trudności naszych Podopiecznych w korygowaniu własnego życia. Wiemy również, że zachowanie konkretnych osób nie jest wyznacznikiem traktowania innych, które mogą odmiennie, z wdzięcznością i zaangażowaniem w poprawę własnego życia skorzystać z naszego wsparcia.

Oddalenie lokalu i utrudniony kontakt z zamieszkującymi go osobami były powodami, dla którego zrezygnowaliśmy z wynajmowania tegoż lokalu. Jednocześnie wynajęliśmy kolejne mieszkanie, w pobliżu siedziby Fundacji i Świetlicy, gdzie zorganizowaliśmy mieszkanie readaptacyjne, aby DOM mogło znaleźć kolejnych czterech Panów.

Remont łazienki wciąż trwa, jak widać na zdjęciach – brakuje nam kabiny prysznicowej.

Jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego miłosierdzie i łaskawość – pomimo naszych słabości, błogosławi On Swojemu działu, aby poprzez pokorne poszukiwanie Jego woli w miłosierdziu wobec bliźniego, każdy miał szansę uzyskać wsparcie i możliwość odrodzenia się w Jego miłości.