Przy dźwiękach skrzypiec i gitary

wpis w: Wydarzenia | 0

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! Niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy! Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry razem wołają radośnie
przed obliczem Pana, bo nadchodzi, sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności – ludy.” (Psalm 98: 4-9)

Od 3 miesięcy co trzy tygodnie we wtorki odwiedzają nas małżeństwo Paweł i Magdalena wraz z zaproszonymi przez siebie osobami. Śpiewają i grają na chwałę Boga, składając świadectwo Jego miłosierdzia, jakiego doświadczyli w Jezusie Chrystusie. Nie są “wychowankami” żadnej religii – w Jezusie Chrystusie Bóg przyszedł do ich życia i zaczął je zmieniać, uwalniając ich w swojej wyrozumiałości i delikatności stopniowo, uwalniając od nałogów, ograniczeń ciała, przemocy, agresji, ucząc zupełnie odmiennie postrzegać rzeczywistość i reagować na głos Jego Świętego Ducha.