Rewizyta Braci z Dzięgielowa

wpis w: Wydarzenia | 0

“Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.” (Księga Powtórzonego Prawa 30:15-20)

Dnia 19.02.2022r. odwiedzili nas bracia posługujący w Służbie Ratowniczej Błękitnego Krzyża w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim. Dzielili się świadectwem własnego nawrócenia oraz służby pośród osób uzależnionych i ich rodzin. Siwe są ich głowy, głosy spokojne, oczy patrzące dalej, niż większości z nas – od wielu lat żyją już z Bogiem, dla niektórych to już ponad 40 lat, kiedy Boże Słowo staje się ciałem w ich życiu.