SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAJE – posługa pośród odrzucanych

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” – Mt 11: 28-30.

Dnia 29.09.2019r. gościliśmy Jerzego Marcola z Biblijnego Stowarzyszenia Misyjnego w Ustroniu. Na spotkaniu mogliśmy dowiedzieć się, czym zajmuje się stowarzyszenie, a Jerzy przybliżył nam posługę pośród Romów. Stowarzyszenie od wielu lat tłumaczy Biblię na języki narodów, które jeszcze nie posiadają własnego przekładu Słowa Bożego – w Polsce aktualnie BSM tłumaczy Pismo Święte na język romski, tzw. Bergitka), on sam od wielkiej powodzi na Ukrainie z początku XXI wieku jest zaangażowany w pomoc Romom na tamtejszym terenie. Ukraińscy

Romowie żyją w skrajnym  ubóstwie, ponieważ najczęściej nie mają szans na zatrudnienie. W zbudowanych z  glinianych cegieł chatach mieszkają wielodzietne rodziny, np. na 20m2 w jednej izbie z jednym łóżkiem mieszka 11-14 osób. Romowie bardzo potrzebują poznać Boga i Jezusa Chrystusa – gdy Rom nawraca się, robi to całym sercem. Usłyszeliśmy historie ludzi, którzy poznawszy Jezusa Chrystusa przestali kraść, pić, bić swoje żony, całym sercem zaczęli służyć Bogu i chociaż tak niewiele posiadają, dzielą się z innymi. BSM pomaga na Ukrainie budować murowane zbory i tworzyć szkoły – pośród Romów występuje duży poziom analfabetyzmu, żyją oni poza społeczeństwem, ponieważ ich wioski budowane są poza miastami.

Na spotkaniu mogliśmy usłyszeć też gdzie mamy  szukać pomocy, by zrzucić nasze ciężary grzechu, ale też nasze “niewybaczenia”. Powinniśmy  zaufać Panu Jezusowi wyznając mu swoje grzechy oraz przyjmując jego ofiarę, którą złożył na Krzyżu Golgoty umierając za nasze grzechy (www.bsm.org.pl).

Żródło: www.bsm.org.pl