Świadectwo Adama Stolarskiego

wpis w: Świadectwa wiary | 0

DZIKI……..ego serca uderzeń kilka

„…Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu…”

(List do Kolosan 3:3)

 

Dnia 17.02.2020r. swoim świadectwem podzielił się Adam Stolarski. Dziki – kiedyś złodziej, bandyta, dzisiaj uczeń Chrystusa, szczególnie posługujący pośród Romów.