“Twarzą w twarz” – spotkać Zbawiciela

wpis w: Wydarzenia | 0

“Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.” (1 List do Koryntian 3:11-15)

Dnia 10.05.2022r. Cieszka Żółtko ponownie przedstawiła nam monodram własnego autorstwa “Twarzą w twarz”. Historia Anny, której wcale nie szlachetne plany zostały przerwane ponownym przyjściem Jezusa Chrystusa. Jej przemyślenia, związane z obserwacją osób, które w swoim życiu były oddane Bogu aż po śmierć i jej osobista rozmowa z Chrystusem zachęcają do skonfrontowania się z prawdą o własnej relacji ze Zbawicielem. Zakończenie przedstawienia napawa nadzieją – skoro żyjemy, mamy jeszcze czas, aby być wiernymi “swojej pierwszej miłości”!