TWARZĄ W TWARZ – zaproszenie do wieczności

wpis w: Wydarzenia | 0

“Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności – życie wieczne; tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości – gniew i oburzenie. Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze – najpierw Żyda, a potem Greka. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę” (List do Rzymian 2:5-11).

Dnia 23.10.2021r. odwiedziła nas kolejny raz Cieszka Żótko z monodramem własnego autorstwa “Twarzą w twarz”. Ponownie mieliśmy okazję obserwować wizualizację swoich wyobrażeń na temat chwili, kiedy staniemy przed Bożym tronem i zdamy sprawę z biegu na tej Ziemi naszemu Bogu. Konfrontacja z realiami własnego życia, jak to pokazuje monodram, może być szokująca i wyzwalająca! Zachęcamy do korzystania z możliwości uczestniczenia w występie Cieszki, bo chociaż monodram można wysłuchać (istnieje możliwość zakupu do autorki jego zapisu na płycie), możliwość odbioru tego, co przekazuje, wszystkimi zmysłami, jest bezcenna! Obiecujemy zaprosić ją ponowie.