W JEDNYM DUCHU

wpis w: Bez kategorii | 0

“W końcu, bracia, bądźcie zdrowi; doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowując pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.”

(2 List do Koryntian 13:11)

Fundacja ESPA z Legnicy to organizacja pozarządowa o charakterze non profit. Głównym celem fundacji jest edukowanie oraz kształtowanie dzieci i młodzieży na ludzi odpowiedzialnych, wyróżniających się wartościami społecznymi i moralnymi. Działania fundacji skupione są na realizowaniu zadań w zakresie niesienia pomocy ludziom młodym (w szczególności osieroconym, osamotnionym, porzuconym) poprzez aktywizowanie ich do działania i pokonywanie barier utrudniających rozwój.

Fundacja ESPA działa na rzecz integracji Rodzin Zastępczych w oparciu o wypoczynek letni, spotkania, doraźną pomoc materialną oraz organizuje dla nich oraz przyjaciół Fundacji wyjazdy letnie do Szwecji. Wspiera edukację, która pomoże w przyszłości uzyskać lepszy start w życiu zawodowym. Organizuje konferencje, prelekcje, sympozja oraz inne wydarzenia, poszukując ludzi z wartościowym przesłaniem, chętnych zmieniać świat na lepsze, ze swoimi partnerami podejmuje projekty socjalne. Współpracuje również z producentami, sklepami oraz dystrybutorami żywności w myśl ustawy o przeciwdziałaniu marnowania żywności.

Fundacja ESPA, mając w sercu Boże wezwanie do wspierania potrzebujących bliźnich, przekazała nam już dwukrotnie odzież i obuwie sportowe. Skorzystali z nich głównie Podopieczni Fundacji, ale również inne osoby, zgłaszające się do nas o pomoc, aktywna sportowo młodzież i dorośli, zabiegany listonosz, dwa kluby sportowe (młodzieżowy i seniorów), dwie rodziny Romów, dzieci z Centrum Uskrzydlij Dzieciaki w Chorzowie.

Dziękujemy Bogu za Waszą służbę!

Fundacja ESPA