WĘDRÓWKA

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

“Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę.”

(List do Rzymian 1:19-20)

Dnia 22.08.2020r. w grupie 25 osób odwiedziliśmy ponownie Wisłę. Większość podróżowała autokarem, spóźniona rodzinka dojechała samochodem. Część z nas wytrwale wspinała się po wzniesieniach Małego Stożka, delektując się zielenią lasu i widokami. Dzieci, osoby starsze i mające problem w poruszaniu się zostali podwiezieni pod szczyt samochodem – tam przygotowywali kiełbaski i warzywa na ognisko, które zorganizowaliśmy u zaprzyjaźnionego małżeństwa, Danusi i Tomka. Radowaliśmy się, głównie dzieci, ich gospodarstwem – kudłatymi psami, królikami, bażantami. Po biesiadowaniu wysłuchaliśmy świadectwa gospodarzy, które dla wielu było pocieszeniem – odnaleźli w sobie nadzieję na możliwość zmiany swojej trudnej sytuacji osobistej, na odnalezienia miłości, spłatę długów. Po powrotnej wędrówce niektórzy chłodzili się w wartkich wodach Wisły. Przyjemne zmęczenie pogłębił wieczorny deszcz – błogosławieństwo dla spragnionej ziemi. Chwała niech będzie Bogu za Jego łagodność, miłosierdzie i łaskawość, które objawiają się w dziele Jego rąk!