Wyjazd edukacyjny do Auschwitz Birkenau

wpis w: Wydarzenia | 0

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną.” (Księga Izajasza 49:15-16)

Dnia 25.01.2020 r. Marek Kaniewski dzielił się z Podopiecznymi Fundacji pamięcią o tragedii, jaka spotkała ludzkość podczas II wojny światowej w niemieckich obozach na terenie Polski, przygotowując nas do kolejnego już wyjazdu edukacyjnego do Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu. Ten pasjonata historyk opowiadał o ludzkim bestialstwie, ale i odnajdowaniu w tym stworzonym przez człowieku piekle Boga.