XIII konferencja dla pracujących wśród skazanych, uzależnionych, bezdomnych

wpis w: Wydarzenia | 0

“Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: “Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. (Ewangelia według Mateusza 25:31-36)

Dnia 21.05.2022r. Prezes Fundacji wziął udział w XIII konferencji dla pracujących wśród skazanych, uzależnionych, bezdomnych. Przybyłe osoby dzieliły się świadectwem swojej posługi pośród osób skazanych, uzależnionych i bezdomnych, wymieniały się poglądami na temat swojej pracy, rozpoznawanych problemów i wspólnie poszukiwały sposoby ich rozwiązywania. Większość z obecnych to osoby, które oddały swoje życie Bogu i każdego dnia dojrzewają w Bożej miłości poprzez głoszenie Ewangelii słowem i czynem tym, którzy często stracili już dawno nadzieję na zmianę swojego życia, na wolność.