nOwE…

wpis w: Wydarzenia | 0

W ostatnich miesiącach zaszło u nas kilka zmian: wstawiliśmy dodatkowe drzwi w Świetlicy, dzięki czemu będziemy mieć łatwiejszy dostęp do podwórza i zorganizowany przez nas Plac Zabaw, wymieniliśmy 5 okien w dwóch mieszkaniach readaptacyjnych, aby uczynić je bezpieczniejszymi i cieplejszymi, … Continued

GRY PLANSZOWE

wpis w: Wydarzenia | 0

”Szczęśliwy lud, który umie się cieszyć. Tacy zawsze chodzą w świetle Twego oblicza. Imieniem Twoim cieszą się nieustannie i wysławiają Twoją sprawiedliwość. Bo Ty jesteś ich pięknem i mocą, dzięki Twojej dobroci wzrasta nasza siła.” (Psalm 89:16-18) Zapraszamy serdecznie w … Continued

Z Magdą dla obywateli Ukrainy

wpis w: Wydarzenia | 0

“On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej”. (Pwt 10:18-19) Dnia 05.10.2022r. dołączyliśmy z materialną pomocą do wsparcia dla obywateli Ukrainy, z jakim Magda jechała do … Continued

Tenis stołowy i turniej szachowy

wpis w: Wydarzenia | 0

“Jezus powiedział do swoich apostołów: Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” (Ewangelia według Mateusza 10:16) W dniach 24-25.09.2022r. ponownie integrowaliśmy się, grając w tenisa stołowego i szachy. Tego rodzaju … Continued

Nowe życie Jacka

wpis w: Świadectwa wiary, Wydarzenia | 0

“Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim nie ma Prawa.” (List do Galacjan 5:22-23) Dnia 13.09.2022r. serce Jacka zatrzymało się. To druga TAKA śmierć, jaką dane było nam oglądać. Jacek od kilku miesięcy … Continued

ODZYSKANY WZROK

wpis w: Wydarzenia | 0

“Przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: «Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim … Continued

GÓRY, MOJE GÓRY!

wpis w: Wydarzenia | 0

“Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – … Continued

PRZYBYSZE odchodzą

wpis w: Wydarzenia | 0

„…jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom … Continued

Ziarnko do ziarnka… i Plac Zabaw nam pięknieje

wpis w: Wydarzenia | 0

“Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.” (Psalm 24:1) “A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam … Continued