Świadectwo Mariusza

wpis w: Świadectwa wiary, Wydarzenia | 0

“Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy.” (Jakuba 4:8) Dnia 29.06.2020r. swoim świadectwem podzielił się Mariusz. Opowiedział o tym, jak od najmłodszych lat kradnąc, kłamiąc, zachowując się obłudnie, skutecznie … Continued

Wizyta w Domu Ojca w Mysłowicach

wpis w: Wydarzenia | 0

“Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” (Ewangelia Mateusza 5:16) Dnia 28.06.2020r. wraz z kilkoma Podopiecznymi i osobą zainteresowaną odwiedziliśmy zbór Dom Ojca w Mysłowicach. Krzysiu podzielił … Continued

ŚWIETLICA CZYNNA CODZIENNIE

wpis w: Wydarzenia | 0

„Jeśliby jednak był u ciebie jakiś ubogi spośród twoich braci w jednej z twoich bram, w twojej ziemi, którą Pan, twój Bóg, ci daje, to nie zamkniesz swego serca i nie zaciśniesz swojej ręki przed twoim ubogim bratem.” (V Księga … Continued

W BOGU – KOBIETY KOBIETOM

wpis w: Wydarzenia | 0

„Dzielna kobieta – trudno o taką – jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia; dba o wełnę i len, i pracuje żwawo swoimi … Continued

RAJSCY pośród nas!

wpis w: Świadectwa wiary, Wydarzenia | 0

„Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».” (Ewangelia według Marka 2:17) W dniu 8 czerwca 2020 r. odwiedzili nas ze swoim świadectwem Mirosław i … Continued

WYFRUWAJĄ Z GNIAZDA!

wpis w: Współpraca, Wydarzenia | 0

„Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta…” (Ewangelia według Łukasza 15:7) Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością – kolejne osoby usamodzielniły się! Przemek podjął to wyzwanie czwarty już raz – trzykrotnie wracał do … Continued

NOWE MIESZKANIE READAPTACYJNE

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań…” (Ewangelia według Jana 14:1-2) W ubiegłym roku zorganizowaliśmy dla Podopiecznych Fundacji lokal w znacznym oddaleniu od pozostałych – siedziby Fundacji, … Continued

W BOGU – KOBIETY KOBIETOM

wpis w: Wydarzenia | 0

„Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją”. (Księga Jeremiasza 29:11) W marcu zorganizowaliśmy „Spotkanie dla Kobiet”. Pojawiło się kilkanaście Pań. Przy … Continued

WOLNI W WIĘZIENNYCH MURACH

wpis w: Wydarzenia | 0

“Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” (2 List do Koryntian 5:17) Dnia 05.03.2020r. ponownie odwiedziliśmy naszego Podopiecznego w Zakładzie Karnym w Raciborzu. Opowiedział nam, jak w dniu, kiedy … Continued