NOWE GNIAZDKO

wpis w: Wydarzenia | 0

“Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: […] wprowadzić w dom biednych tułaczy […]”. (Izajasz 58:6-7) W miesiącu kwietniu 2022r. wynajęliśmy kolejne prywatne mieszkanie, aby móc realizować pomoc tym, którzy nie mają swojego miejsca, domu, tułających się z różnych … Continued

NASI OBCY

wpis w: Wydarzenia | 0

“Obcy przybysz, który zamieszka razem z wami, niech będzie jako tubylec wpośród was samych; będziesz go miłował, jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej; ja Pan jestem Bogiem waszym”. (III Mojżeszowa 19:34) Fundacja pomaga osobom … Continued

ŚWIETLICA w Siemianowicach Śląskich

wpis w: Wydarzenia | 0

“Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie … Continued

BOŻE ROBOTNICE

wpis w: Wydarzenia | 0

“Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. (Ewangelia według Łukasza 10:2) Dobry jest nasz Ojciec! Poznaliśmy Wiolę, nawróconą rok temu, którą już po 3 miesiącach Bóg powołał … Continued

Rewizyta Braci z Dzięgielowa

wpis w: Wydarzenia | 0

“Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w … Continued

GRZEGORZ KLOC

wpis w: Wydarzenia | 0

“[…] Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą»”. (Ewangelia według Jana 11:4) Dnia 18.02.2022r. odwiedził nas Grzegorz Kloc – pochodzący z Lublina wokalista, gitarzysta, kompozytor, … Continued

BÓG BŁOGOSŁAWI

wpis w: Wydarzenia | 0

“[…] Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. […]” (Ewangelia według Mateusza 6:8) W miesiącu styczeń i luty 2022r. przeprowadziliśmy remont Świetlicy w Chorzowie. Środki niezbędne na szeroko zakrojone prace pochodziły z pomocy finansowej, uzyskanej w … Continued

JADŁODZIELNIA Fundacji PIASTUN Wyrównywanie Szans

wpis w: Wydarzenia | 0

“Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.” … Continued

NADZIEJA…

wpis w: Wydarzenia | 0

“Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku  dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.” (II List do Koryntian … Continued

20 ton drewna

wpis w: Wydarzenia | 0

“Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje … Continued

SZKOŁA CHRYSTUSA i grupy modlitewne

wpis w: Wydarzenia | 0

“O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć, czy Ducha otrzymaliście na skutek wypełnienia Prawa za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze? Czyż jesteście aż … Continued

Chorzowianin z Niemiec

wpis w: Wydarzenia | 0

“Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości!” (1 List do Koryntian 16:13-14) W dniu 16.12.2021r. otrzymaliśmy wsparcie finansowe i materialne od chrześcijan z Niemiec. Roman, pochodzący z Chorzowa, od wielu … Continued

Bo ty się mnie, Arturze, wstydzisz…

wpis w: Wydarzenia | 0

“Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».” (Ewangelia według Mateusza 19:26) Dnia 18.12.2021r. Janina i Mirek Rękorajscy odwiedzili nas ponownie, tym razem z Arkiem. Kiedy miał 8 miesięcy, jego ojciec zabił … Continued

MIREK I JANINA RĘKORAJSCY

wpis w: Wydarzenia | 0

“Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje … Continued