RAJSCY pośród nas!

wpis w: Świadectwa wiary, Wydarzenia | 0

„Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».” (Ewangelia według Marka 2:17) W dniu 8 czerwca 2020 r. odwiedzili nas ze swoim świadectwem Mirosław i … Continued

WYFRUWAJĄ Z GNIAZDA!

wpis w: Współpraca, Wydarzenia | 0

„Powiadam wam: Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta…” (Ewangelia według Łukasza 15:7) Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością – kolejne osoby usamodzielniły się! Przemek podjął to wyzwanie czwarty już raz – trzykrotnie wracał do … Continued

DZIAŁANIE W JEDNOŚCI

wpis w: Współpraca | 0

„… z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości, usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój…” (List do Efezjan 4:2-3) Jak mówi nam Księga Rodzaju 11:1+3, budowniczowie wieży Babel „… mieli jeden język i jednakowe … Continued

NOWE MIESZKANIE READAPTACYJNE

wpis w: Galerie, Wydarzenia | 0

„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań…” (Ewangelia według Jana 14:1-2) W ubiegłym roku zorganizowaliśmy dla Podopiecznych Fundacji lokal w znacznym oddaleniu od pozostałych – siedziby Fundacji, … Continued

W BOGU – KOBIETY KOBIETOM

wpis w: Wydarzenia | 0

„Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją”. (Księga Jeremiasza 29:11) W marcu zorganizowaliśmy „Spotkanie dla Kobiet”. Pojawiło się kilkanaście Pań. Przy … Continued

WOLNI W WIĘZIENNYCH MURACH

wpis w: Wydarzenia | 0

“Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” (2 List do Koryntian 5:17) Dnia 05.03.2020r. ponownie odwiedziliśmy naszego Podopiecznego w Zakładzie Karnym w Raciborzu. Opowiedział nam, jak w dniu, kiedy … Continued

Świadectwo Adama Stolarskiego

wpis w: Świadectwa wiary | 0

DZIKI……..ego serca uderzeń kilka „…Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu…” (List do Kolosan 3:3)   Dnia 17.02.2020r. swoim świadectwem podzielił się Adam Stolarski. Dziki – kiedyś złodziej, bandyta, dzisiaj uczeń Chrystusa, szczególnie posługujący pośród … Continued

ŚWIADECTWO WOJTKA

wpis w: Świadectwa wiary | 0

„… i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. (Ewangelia Jana 8:32) 10.02.2020r. świadectwem dzielił się Podopieczny Wojtek. Religijni rodzice zniechęcili go do Boga, a jego bunt objawił się w narkomanii. Kiedy przybył do Fundacji, przyglądał się bacznie opiekunom, poszukując znanego sobie … Continued

JEDNOŚĆ

wpis w: Wydarzenia | 0

Dnia 09.02.2020 r. odbyło się spotkanie osób posługujących Podopiecznym Fundacji. Stawili się wolontariusze, ale i byli Podopieczni, angażujący się we wspieranie naszej działalności. Omawialiśmy napotykane trudności i rozważając Słowo Boże, poszukiwaliśmy w sobie Bożej miłości i mądrości dla zaradzenia im. … Continued