MIREK “KOLAH” KOLCZYK

wpis w: Wydarzenia | 0

“Albowiem ktokolwiek by czynił wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech, ten jest bratem moim, i siostrą i matką.” (Ewangelia według Mateusza 12:50) Dnia 08.04.2022r. odwiedził nas o poranku Mirek “Kolah” Kolczyk – uwielbił Boga swoim rapowaniem i podzielił się … Continued

NOWE GNIAZDKO

wpis w: Wydarzenia | 0

“Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: […] wprowadzić w dom biednych tułaczy […]”. (Izajasz 58:6-7) W miesiącu kwietniu 2022r. wynajęliśmy kolejne prywatne mieszkanie, aby móc realizować pomoc tym, którzy nie mają swojego miejsca, domu, tułających się z różnych … Continued

NASI OBCY

wpis w: Wydarzenia | 0

“Obcy przybysz, który zamieszka razem z wami, niech będzie jako tubylec wpośród was samych; będziesz go miłował, jak siebie samego, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej; ja Pan jestem Bogiem waszym”. (III Mojżeszowa 19:34) Fundacja pomaga osobom … Continued

ŚWIETLICA w Siemianowicach Śląskich

wpis w: Wydarzenia | 0

“Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie … Continued

BOŻE ROBOTNICE

wpis w: Wydarzenia | 0

“Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. (Ewangelia według Łukasza 10:2) Dobry jest nasz Ojciec! Poznaliśmy Wiolę, nawróconą rok temu, którą już po 3 miesiącach Bóg powołał … Continued

Rewizyta Braci z Dzięgielowa

wpis w: Wydarzenia | 0

“Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w … Continued

GRZEGORZ KLOC

wpis w: Wydarzenia | 0

“[…] Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą»”. (Ewangelia według Jana 11:4) Dnia 18.02.2022r. odwiedził nas Grzegorz Kloc – pochodzący z Lublina wokalista, gitarzysta, kompozytor, … Continued

BÓG BŁOGOSŁAWI

wpis w: Wydarzenia | 0

“[…] Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. […]” (Ewangelia według Mateusza 6:8) W miesiącu styczeń i luty 2022r. przeprowadziliśmy remont Świetlicy w Chorzowie. Środki niezbędne na szeroko zakrojone prace pochodziły z pomocy finansowej, uzyskanej w … Continued

JADŁODZIELNIA Fundacji PIASTUN Wyrównywanie Szans

wpis w: Wydarzenia | 0

“Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.” … Continued