BOŻE MARZENIA DLA TWOJEGO MAŁŻEŃSTWA

wpis w: Wydarzenia | 0

“Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.” (Księga Izajasza 55:6-9)

Pod koniec czerwca 2021r. w piątki rozpoczęliśmy spotkania na podstawie materiałów wydanych przez Fundację Głos Ewangelii “Boże marzenia dla Twojego małżeństwa”. Okazało się, że jest wiele małżeństw oraz osób samotnych, które borykają się z różnego rodzaju problemami i chcą wiedzieć, jak rozwiązać je w sposób podobający się Bogu. Podczas około 2 3 godziny zapoznajemy się z nagraniem prowadzącego, który zwraca nam uwagę na pewne aspekty wchodzenia w małżeństwo oraz funkcjonowania w nim w dzisiejszych czasach, a następnie rozmawiamy na temat tego, co usłyszeliśmy, konfrontując nasze ludzkie myślenie i zwyczaje z tym, co zaplanował dla nas w małżeństwie Bóg, rozprawiając się również z osobistymi słabościami i grzechami.

Zapraszamy wszystkich chętnych w piątki o godz. 18:30!