ŚWIETLICA w Siemianowicach Śląskich

wpis w: Wydarzenia | 0
“Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy [sama] wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała – to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie.”
(List Jakuba 2:14-17)
Dnia 27.05.2022r. odbyło się oficjalne otwarcie drugiej Świetlicy Fundacji w Siemianowicach Śląskich przy ul. Sobieskiego 10. Po kilku słowach przywitania Prezes Fundacji wraz z II Zastępcą Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie panią Martą Suchanek-Bijak wspólnie przecięli wstęgę i wszyscy obecni zasiedli przy poczęstunku przygotowanym przez Beatę. Mieliśmy okazję lepiej się poznać. Bóg włożył w serce Irka posługę w Siemianowicach Śląskich, to on wymodlił i “wychodził” to nowe miejsce wsparcia dla potrzebujących na tym terenie. Marta pała wyjątkową miłością do zwierząt – zapytała Boga, co chce, aby ona uczyniła dla Niego i teraz, kiedy pomaga naszym “braciom mniejszym”, Bóg prowadzi ją do ludzi, którzy potrzebują wsparcia. Janusz wierzy w Siłę Wyższą, od 5 lat niedaleko od nas tworzy miejsce integracji dla dzieciaków i osób starszych, niestety jest osamotniony w swojej walce. To Ania zainicjowała kilka miesięcy temu naszą pomoc dla Piotra, który tonął we własnym mieszkaniu w śmieciach i poznała nas z “Mamą Mam”, kobietą,  która wspiera wiele potrzebujących matek w Siemianowicach. Szymon zajmuje się recyklingiem, to on przygotował doniczki z kwiatami na okno Świetlicy, których teraz z zaangażowaniem strzeże przed wandalami sąsiadka. Piotr jest członkiem chrześcijańskiego zespołu muzycznego. Mariusz uczęszcza do wspólnoty w Katowicach, ale jest mieszkańcem Siemianowic, z radością zaangażował się w to nowe miejsce we własnym mieście, gdzie może wspomagając innych, służyć Bogu. Dorota i Bogdan przyprowadzili dzieci własne i z rodziny na zajęcia dla dzieci, zaangażowali się także w inne działania. Sebastian, poruszający się o kulach i Danka poszukują Boga. Lena jest z Ukrainy, wraz ze swoją roczną córeczką Elizabeth korzysta z gościny w domu Irka i Beaty, ona także raduje się możliwością udziału w tym dziele Boga.

Dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami – każdego z nas Bóg w bardzo indywidualny sposób używa w Swoim dziele, różnorodność powołań jest zaskakująca i wzbudza radość oraz wdzięczność za wielorakość “członków” w Jego ciele!

Świetlica w Siemianowicach Śląskich funkcjonuje już od przełomu lutego i marca 2022r. Posługują w niej głównie osoby z Kościoła Wolnych Chrześcijan ze Świętochłowic, którym Bóg włożył miłość do tego miasta lub są jego mieszkańcami. Wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia materialnego, duchowego, wspólnoty, zapraszamy:

– w poniedziałki w godz. 10:00-15:00 (możliwość uzyskania wsparcia rzeczowego),

– we wtorki w godz. 11:00-18:00 (dzielimy się chlebem),

– we wtorki o godz. 18:00 (spotkanie przy Słowie Bozym),

– w środy o godz. 17:00 (spotkanie dla dzieci)

– w piątki w godz. 11:00-13:00 (możliwość wykąpania się)

oraz do kontaktu telefonicznego z Irkiem 517 840 594 lub Mariuszem 510 218 714.

“Tak więc trwają: wiara, nadzieja, miłość – te trzy; z nich zaś największa jest miłość.”

(1 List do Koryntian 13:13)