WAKACJE Z JEZUSEM

wpis w: Wydarzenia | 0

“Przyprowadzano do Niego dzieci, aby je dotknął. Uczniowie zaczęli je strofować. Gdy Jezus to zauważył, oburzył się i rzekł im: “Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo do takich należy królestwo Boże. O tak, oświadczam wam: kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego”. Potem obejmował je ramieniem i błogosławił, kładąc na nie ręce.”

(Ewangelia według Marka 10:13-16)

Ci, którzy pozwolą Bogu dotknąć się głęboko, otrzymuje dar szczególnego miłosierdzia względem bliźniego – troskę o dobro każdej napotkanej osoby, zabieganie o głoszenie Dobrej Nowiny o Bożej miłości, wyrażonej w Jezusie Chrystusie wszystkim, bez względu na płeć, wiek, narodowość. Jedna z naszych Sióstr, Edytka, od wielu lat aktywnie działa we wspólnotach chrześcijańskich w Zgorzelcu, osobiście zabiega o indywidualne wsparcie konkretnych osób, traktując je jako Boże dzieci, które potrzeba z radością przyprowadzać do Jezusa, aby mogli być przez Niego objęci i błogosławieni. Od 2 lat organizuje 8-miodniowe spotkania “Wakacje z Jezusem”, gdzie zaprasza całe rodziny z dziećmi. Kiedy rodzice pochylają się głębiej nad Słowem Bożym, mogą się dzielić własnym świadectwem i wysłuchać innych, dla dzieci przygotowywane są specjalnie zajęcia.

Właśnie, we współpracy z Fundacją ESPA, przygotowujemy dla nich paczkę z materiałami do zajęć z dziećmi (piłki, zeszyty, przybory piśmiennicze, bidony, kosmetyki, koszulki i inne) – wszystkich, których Duch Boży serca porusza co do ewangelizacji rodzin i szczególnie dzieci, zapraszamy do wparcia działań Edytki.