WOLNI W WIĘZIENNYCH MURACH

wpis w: Wydarzenia | 0

“Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” (2 List do Koryntian 5:17)

Dnia 05.03.2020r. ponownie odwiedziliśmy naszego Podopiecznego w Zakładzie Karnym w Raciborzu. Opowiedział nam, jak w dniu, kiedy miał przyjąć chrzest, zmogła go choroba. Postanowił nie zabiegać więc o niego, ale poczekać, kiedy Bóg wyznaczy mu czas. Dzielił się z nami z radością świadectwem o zmianach, jakie Bóg w swojej łaskawości umożliwił w jego życiu – już podczas swojego krótkiego pobytu w Fundacji, przestał zauważać alkohol na sklepowych półkach, w jednostce penitencjarnej zniknęło potrzeba palenia papierosów, głosi innym Chrystusa i sam jest błogosławiony świadectwem więźniów, którzy nawrócili się za więziennymi murami (jeden z nich miał opuścić je po kilkunastu latach, ale nawrócił się, umiłował prawdę i przyznał się do dwukrotnego morderstwa).

Nasz Podopieczny nie jest jedyną osobą, wspieraną w Zakładzie Karnym w Raciborzu. Nieznany nam osobiście mężczyzna otrzymał paczkę odzieżową, o którą wcześniej poprosił w jednym ze swoich listów.

Zachęcamy Was, Kochani, do pójścia za wezwaniem Słowa Bożego i wspierania więźniów. Nie każdy może ich odwiedzić osobiście, każdy jednak może nawiedzić ich poprzez słowo pisane – w dzisiejszych czasach, kiedy komunikujemy się poprzez telefony, sms’y, e-mail’e, aktualne jest wezwanie duszy, wyrażone w słowach piosenki: „… przysyłaj chociaż puste koperty”, bowiem nasze listy, pisane odręcznie, przesyłane pocztą, są dla więźniów jednostek penitencjarnych, zwłaszcza tych, którzy nie mają nikogo wspierającego ich z zewnątrz, nieocenionym skarbem, wyczekiwanym, czytanym wielokrotnie, dającym nadzieję, będącym natchnieniem do zmian.